Structureel echoscopisch onderzoek

Met de 20 weken echo kan een echoscopist aangeboren afwijkingen ontdekken bij het kind.

Elke zwangere vrouw krijgt tijdens haar zwangerschap een Structureel Echoscopisch onderzoek (SEO). Bij voorkeur tussen week 19 en week 20 in de zwangerschap. Deze echo wordt ook wel de 20 weken echo genoemd en is onderdeel van de prenatale screening. Tevens wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind en wordt gekeken of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Wanneer vermoed wordt dat er een afwijking is, verwijzen we u door voor verder gespecialiseerd prenataal onderzoek. 

Hoe verloopt een SEO?

Het maken van de echo duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens het echoscopisch onderzoek krijgt u uitleg over de echobeelden.

Waar vindt een SEO plaats?

U wordt hiervoor verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen. Indien u zwanger bent van een meerling, wordt u naar het Radboud ziekenhuis verwezen.

Hoe krijgt u de uitslag van een SEO?

U krijgt van het Verloskundig Centrum Nijmegen direct de uitslag van de echo. Deze uitslag zal ook met u besproken worden tijdens uw eerste volgende afspraak op onze polikliniek.

Meer over de 20-weken echo

Andere soorten prenatale screening

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.