Zoeken

242 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken Hartspierscintigrafie met fietsproef Een hartspierscintigrafie is een nucleair onderzoek waarmee de arts kan kijken naar de doorbloeding van uw hartspier. U krijgt dit onderzoek als u moge

Onderzoeken

Onderzoeken Hyperventilatietest (hyperventilatieprovocatietest) bij kinderen Met dit onderzoek kan de arts vaststellen of de klachten van uw kind zoals benauwdheid en/of hoesten door hyperventilatie k

Onderzoeken

Onderzoeken IBZM hersenscan Een IBZM scintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee we een onderscheid maken tussen de ziekte van Parkinson en andere ziekten die erg op de ziekte van Park

Onderzoeken

Onderzoeken HMPAO scintigrafie Een HMPAO scintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee gekeken wordt naar eventuele afwijkingen in de doorbloeding van de hersenen. Afdeling Nucleaire gen

Onderzoeken

Onderzoeken Hartspierscintigrafie Met een hartspierscintigrafie kijkt de arts naar de doorbloeding van uw hartspier. De arts kan zo een afwijking in de doorbloeding opsporen. Zo'n afwijking komt door

Onderzoeken

Onderzoeken Lever en milt scintigrafie Dit is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij we afwijkingen aan de lever en milt kunnen vaststellen. We kijken naar de werking, de vorm en de grootte van d

Onderzoeken

Onderzoeken Lever of nierbiopsie met een echo De arts neemt een klein stukje weefsel (biopt) uit lever of nier voor onderzoek. U krijgt een biopsie als de arts afwijkingen in de lever of de nier wil a

Onderzoeken

Onderzoeken Kleurendoppler echografie duplex Een kleurendoppler onderzoek is een echo van de bloedvaten (behalve die van het hart). Bij dit onderzoek worden uw bloedvaten met behulp van geluidsgolven

Onderzoeken

Onderzoeken Skeletscintigrafie Het doel van een skeletscintigrafie is om te kijken of er afwijkingen zijn aan uw botten. U krijgt een skeletscintigrafie wanneer u klachten heeft aan uw botten en gewri

Onderzoeken

Onderzoeken Renografie volwassenen Een renografie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij gekeken wordt naar de functie van de nieren. Een nucleair onderzoek wil zeggen dat bij dit onderzoek ee

Onderzoeken

Onderzoeken Sigmoidoscopie Tijdens een sigmoidoscopie bekijkt de arts met een kijkinstrument(endoscoop) de binnenkant van het laatste stuk van de dikke darm. Met dit onderzoek kan de arts afwijkingen

Onderzoeken

Onderzoeken Enteroscopie Bij een enteroscopie wordt een groot gedeelte van de (of de gehele) dunne darm onderzocht. Bij het onderzoek bekijkt uw arts de binnenkant van uw darmen om te kijken wat de oo

Onderzoeken

Onderzoeken Echografisch onderzoek van de prostaat Bij echografisch onderzoek via de endeldarm wordt een echo gemaakt van de prostaat. Dit onderzoek wordt ook wel een echoscopie van de prostaat (TRUS)

Onderzoeken

Onderzoeken Echo-endoscopie onderste deel maagdarmkanaal Bij dit onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van het onderste gedeelte van het maagdarmkanaal met een echo-apparaat. U krijgt een echo-endos

Onderzoeken

Onderzoeken ERCP ERCP is een vorm van endoscopie. Met een ERCP kan de arts afwijkingen opsporen, bijvoorbeeld galstenen, tumoren of vernauwingen. Ook kunnen er kleine ingrepen worden gedaan, zoals wee

Onderzoeken

Onderzoeken Echoscopische biopsie van de prostaat Dit is een vervolg op het echografische onderzoek van de prostaat, waarbij weefsel wordt weggenomen. Als de prostaat op het scherm goed zichtbaar is,

Onderzoeken

Onderzoeken Flowmetrie Een flowmetrie is een onderzoek dat de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid uitgeplaste urine meet. Met dit onderzoek meet de arts of u met een vlotte, krachtige straal k

Onderzoeken

Onderzoeken Lichamelijk onderzoek Lichamelijk onderzoek is onderzoek van het lichaam door een arts, co-assistent of verpleegkundige. Het onderzoek is gericht op het lichaamsdeel waar u klachten heeft.

Onderzoeken

Onderzoeken Hoornvliesscan Door een cornea topografie scan wordt met licht de vorm van de cornea vastgelegd. De cornea (het hoornvlies) is het voorste gedeelte van het oog en kan soms een afwijkende v

Onderzoeken

Onderzoeken Keelspiegel Bij keelspiegelen kijkt de keel-neus-oorarts (KNO-arts) met een klein spiegeltje in uw keel. De arts onderzoekt u met een keelspiegel om uw stembanden te bekijken. Zo kan hij b