Handfunctieanalyse

De handtherapeut voert deze analyse uit wanneer het vaststellen van klachten aan hand, pols en/of arm lastig is en als de oorzaak onduidelijk is.

Op verzoek van een arts maken de handtherapeuten dan een uitgebreide analyse over de klachten en beperkingen die u heeft.

Hoe verloopt een handfunctieanalyse?

De analyse bestaat uit een beoordeling/onderzoek van uw arm, pols of hand. Hieruit komt een advies over de behandelmogelijkheden. Het advies wordt één week na de handfunctieanalyse telefonisch met u besproken door de revalidatiearts.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • bewegingsonderzoek
  • fijne motoriek
  • krachtonderzoek om de spierkracht te meten
  • oedeemmeting
  • sensibiliteitsonderzoek: dit is een onderzoek naar de gevoelswaarneming van de patiënt
  • VAS-score: dit is een pijnonderzoek waarbij de patiënt op een lijn aan moet geven hoeveel pijn hij ervaart (het ene uiteinde van de lijn staat voor geen pijn, het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn)
  • vegatief onderzoek.

Waar vindt een handfunctieanalyse plaats?

Een handfunctieanalyse vindt plaats op de afdeling ergotherapie of fysiotherapie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.