NIPT

De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. De test is onderdeel van de prenatale screening.

Elke zwangere vrouw kan vanaf 10 weken zwangerschap een NIPT laten verrichten. In het bloed zit DNA van de moederkoek/placenta. Dat wordt onderzocht om te kijken of er bij de foetus afwijkingen zijn zoals Down-, Edwards- of Patausyndroom. 

Hoe verloopt een NIPT?

Er wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek in het laboratorium.

Uitslag
De uitslag van de NIPT is niet-afwijkend of afwijkend. U krijgt de uitslag van de NIPT binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag wordt gevonden, wordt u door een arts gebeld en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Waar vindt een NIPT plaats?

U wordt voor de NIPT verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen.

Meer over NIPT

Meer informatie is te vinden op de website www.pns.nl/nipt

Andere soorten prenatale screening

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.