Metacholineprovocatietest bij kinderen

Een methacholineprovocatietest is een onderzoek van de luchtwegen.

Dit is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen kan passen bij astma.

Hoe verloopt een methacholineprovocatietest?

Tijdens de test zit uw kind in een stoel. Eerst moet er zo veel mogelijk lucht in een apparaat worden uitgeblazen. Daarna ademt uw kind methacholine in. Methacholine is een prikkelende stof. De meeste kinderen merken er bijna niets van, maar kinderen met astma kunnen het benauwd krijgen van metacholine. Nu blaast uw kind opnieuw zoveel mogelijk lucht uit. Er wordt een steeds hogere dosis metacholine geïnhaleerd. Als er een duidelijk verschil is met de hoeveelheid die uw kind uitblies voor de metacholine, wordt de test gestopt en de totale dosis metacholine berekend. Dit is de maat voor prikkelbaarheid van de luchtwegen. Is uw kind benauwd geworden tijdens de test, dan krijgt het medicijnen, daarmee herstellen de klachten en de longfunctie.

Het onderzoek duurt in totaal meestal niet langer dan een uur. Na het onderzoek kan uw kind nog een tijdje last hebben van keelpijn, prikkelhoest of heesheid. Dit gaat binnen een dag vanzelf weer over.

Waar vindt een methacholineprovocatietest plaats?

Een methacholineprovocatietest vindt plaats op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.