Fixatie-disparatieonderzoek

Met het fixatie-disparatieonderzoek maakt de orthoptist afwijkingen in de samenwerking tussen de ogen zichtbaar (fixatie-disparatie).

Hoe verloopt een fixatie-disparatieonderzoek?

Tijdens het onderzoek kijkt de patiënt door een speciale bril met prisma‘s naar een kastje dat op 3 meter afstand staat. Op de buitenrand van het kastje staan letters en in het centrum ziet de patiënt een opening met 2 lichtgevende verticale strepen. Terwijl de patiënt door de speciale bril kijkt, wordt gevraagd wanneer de strepen recht onder elkaar staan. Dan wordt de prismasterkte veranderd en moeten de strepen weer onder elkaar komen. Dit gaat net zolang door totdat de patiënt alles dubbel ziet of een van de lijnen verdwijnt. De uitkomsten worden in een grafiek weergegeven. Dit is de fixatie-disparatiecurve. Deze curve geeft duidelijkheid over de mogelijkheden van een eventuele behandeling.

Waar vindt een fixatie-disparatieonderzoek plaats?

Een fixatie-disparatieonderzoek vindt plaats in de oogkliniek bij de orthoptist.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.