Zoeken

599 resultaten voor "" gevonden
Algemeen

Rechten kinderen tot 12 jaar Kinderen tot 12 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdsgroep vaak al heel goed in staat om mee te denke

Algemeen

Nijmegen en omstreken Plaats Verpleeghuis Zorgaanbieder Nijmegen Aquaviva Aquaviva Nijmegen Verpleeghuis Joachim en Anna Waalboog Wijchen La Verna Luciver Buiten de regio Plaats Verpleeghuis Zorgaanbi

Algemeen

Regels de jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij toestemming geven voor een medisch onderzoek of behandeling er is geen toestemming van de ouders nodig de jongeren hebben recht op volledige info

Algemeen

Regels behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie het kind heeft recht op inzage in zijn medis

Algemeen

Met het invullen van onderstaand formulier machtig ik de Stichting Vrienden van CWZ tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven. De minimale bijdrage is € 5,- per maand. D

Algemeen

GOLDILOX Achtergrond De kransslagaders (coronaire) voorzien het hart van bloed en zuurstof. Vernauwing van deze aders geeft uiteenlopende hartklachten, van pijn op de borst bij inspanning tot een (acu

Algemeen

U mag maar aan 1 studie tegelijk meedoen, dit om werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen. Bijna alle studies met medicijnen zijn dubbelblind; dit betekent dat zowel de cardiolo

Algemeen

Algemeen

Waardevolle zorg = een CWZ-ambitie Het verhaal van Luc Strobbe past bij de CWZ-ambitie om de zorg waardevoller te maken. Wat is Value Based Heath Care (VBHC)? VBHC is een kwaliteitsinstrument dat de 7

Algemeen

Tijdens de behandeling en bij psychosociale problematiek gerelateerd aan kanker kunt u terecht bij uw de behandelend medisch en verpleegkundig specialist en worden verwezen naar de medisch maatschappe

Algemeen

Samenwerken Slokdarmkanker is een zeldzame kankersoort. Om te bepalen of u slokdarmkanker en eventueel uitzaaiingen heeft, moeten artsen vaak gespecialiseerd aanvullend onderzoek doen. De behandeling

Algemeen

Sanasport Health Club Bent u herstellende van een blessure of wilt u gewoon ongedwongen sporten en bewegen in een gezellige sportclub? Dan adviseren wij u Sanasport Health Club in Sanadome. Hier kunt

Algemeen

Interne ondersteuning Diëtist Ergotherapeut Familiezorgverpleegkundige Geestelijk verzorger Maatschappelijk werk Psycholoog Psychiater Palliatief team Externe ondersteuning Tussen 18-38 jaar en kanker

Algemeen

Gesprek met chirurg of MDL-arts De ochtend na het multidisciplinair overleg (MDO)* wordt u tussen 9.30 en 10.30 uur gebeld door de GIO-verpleegkundige. U krijgt dan de datum en het tijdstip te horen v

Algemeen

Operatie bij borstkanker Er zijn 2 verschillende soorten operaties mogelijk bij borstkanker: borstsparende operatie borstamputatie Beide operaties kunnen in combinatie met een schildwachtklierprocedur

Algemeen

Algemeen

Folder

Algemeen

Wat is een CT-scan? Soms is het nodig uitgebreidere beeldvorming van het lichaam te doen dan met een gewone röntgenfoto. Er kan dan voor worden gekozen om een CT-scan te maken. De afkorting CT-scan st

Algemeen

Isolatiemaatregelen bij MRSA Als er een vermoeden is dat u besmet bent met MRSA , wordt u geïsoleerd op een aparte kamer. Er gaat dan meteen onderzoek van start. Zolang de uitslag van dit onderzoek ni

Algemeen

Wijzigingsformulier website Voor het doorgeven van wijzigingen op de website kun je dit formulier gebruiken . Denk daarbij aan: inhoudelijke onjuistheden typefouten foute of ontbrekende hyperlinks in