Ziekte en diabetes | CWZ Nijmnegen

Ziekte en diabetes | CWZ Nijmegen bij zorgtraject diabetes type 1

Ziekte en diabetes

Ziekte kan uw diabetes behoorlijk ontregelen. Hoe kan dat? Wat kunt u zelf doen? En wanneer moet u de huisarts inschakelen?

Tips bij ziekte

  • Blijf voldoende drinken, minimaal één tot twee glazen water per uur
  • Houd dezelfde insulinedosering aan tenzij er sprake is van lage bloedwaarden
  • Probeer koolhydraten binnen te krijgen
  • Controleer regelmatig, en bij een waarde boven de 15 mmol/l eventueel ook op ketonen
  • Medicatie niet direct veranderen, bij twijfel overleggen met uw behandelaar
  • Wees matig met andere medicijnen
  • Braken = dokter bellen!

Lees het hele artikel van diabetesverpleegkundige Jacqueline Putker.