Vochttoediening thuis bij ernstig zwangerschapsbraken

Als zwangere vrouwen last hebben van ernstig zwangerschapsbraken (hyperemesis gravidarum) krijgen zij een infuus met vocht, vitamines en een middel tegen de misselijkheid. Dit gebeurt in het ziekenhuis, maar deze zorg kan ook thuis aangeboden worden.

In het kort

Waarom?

Zwangere vrouwen die last hebben van uitdroging bij zwangerschapsbraken worden hiervoor behandeld in dagbehandeling . Tijdens de behandeling krijgen patiënten vocht, vitamines en iets tegen de misselijkheid toegediend. Verloskundearts Martje Martens vertelt: ‘Dat beviel eigenlijk heel erg goed. Daarom hebben we nu een volgende stap gezet. En die stap is dat we het infuus thuis toedienen. Het is dus exact dezelfde behandeling als die patiënten in het ziekenhuis krijgen, alleen kan het nu ook in de veilige omgeving van hun eigen huis.’Voorheen verbleven patiënten een tijdje in het ziekenhuis.

Hoe?

De zwangere patiënt komt eerst op spreekuur. Daar bespreekt de gynaecoloog met haar of de thuisbehandeling bij haar past. Vervolgens haalt de patiënt haar infuus in het ziekenhuis. De volgende dag komt de verpleegkundige van de thuiszorg bij haar thuis, om het vocht aan het infuus te hangen. Ook worden eventueel medicijnen en vitamines toegediend. Na twee dagen vindt er een evaluatie plaats met de verpleegkundige, de zwangere patiënt en de gynaecoloog. Als het nodig is wordt de behandeling met twee dagen verlengd. Daarna vindt er weer een evaluatie plaats.
Bij een enkel geval is de uitdroging dan nog niet verholpen. Dan kiest de gynaecoloog voor een ziekenhuisopname.

Naast het vocht via het infuus krijgt de zwangere ook altijd voedingsadviezen. In sommige gevallen wordt de diëtiste ingeschakeld.

Minder belastende behandeling

De behandeling thuis is minder belastend voor de zwangere patiënt, doordat deze in een vertrouwde omgeving plaatsvindt met minder prikkels. Dit is ook bevorderend voor het afnemen van het misselijkheidsgevoel.

Wanneer geen behandeling thuis?

  • De zwangere patiënt heeft andere medicatie via het infuusnodig, bijvoorbeeld bij een blaasontsteking.
  • Er is sprake van een elektrolytenstoornis (de patiënt zit laag in zouten)
  • De thuisbehandeling past niet bij de patiënt en zij kiest er zelf voor om in het ziekenhuis behandeld te worden.

Wie? 

CWZ verloskunde, CWZ gynaecologie, ACC, de apotheek en thuiszorgorganisatie ZuidGelderland.

Status?

Geïmplementeerd.