Teleconsult voor huisarts

Als de huisarts de kans op een ernstige aandoening klein inschat en verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, kan zij/hij de specialist online consulteren. De huisarts hoeft de patiënt hiervoor niet te verwijzen. 

Voor een aantal aandoeningen is het mogelijk om de medisch specialist online te consulteren. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies. Dit verloopt via ZorgDomein. Teleconsulten kunt u inzetten bij twijfel over de noodzaak van een verwijzing. Bijvoorbeeld als u de kans op een ernstige aandoening laag inschat, maar dit toch wilt uitsluiten. Of als u verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten.  Het teleconsult is geschikt voor generieke vragen en wordt vergoed door zorgverzekeraars. U krijgt in principe binnen 3 werkdagen antwoord.

Voordelen van teleconsultatie

  • Teleconsultatie maakt het de huisarts mogelijk om de patiënt in de eerste lijn te begeleiden/behandelen zonder verwijzing maar wel met ondersteuning van een specialist.
  • Zo krijgt de patiënt zorg dicht bij huis en hoeft hij/zij het eigen risico van de zorgverzekering niet aan te spreken.
  • Om het leereffect van teleconsultatie te vergroten organiseert CWZ bijscholingen, feedbacksessies en/of spiegelbijeenkomsten. organiseren. 
  • De poliklinieken blijven beter toegankelijk voor patiënten met tweedelijns problematiek.

Video over teleconsultatie

In het kort: het project teleconsultatie

Waarom?
Voorkomen van diagnostisch consult dat alleen uitsluiting als doel heeft (uitsluitdiagnostiek).

Hoe?
Huisarts consulteert specialist via teleconsult met vragen over niet traumatische knieklachten, schildklierfunctiestoornissen en lumboradiculair syndroom.  

Wie?
CWZ orthopedie, CWZ interne geneeskunde, CWZ neurologie, LHV, IQ Healthcare, Zorgdomein, ELG, VGZ, CZ-groep.

Status?
Geïmplementeerd, 60 consulten waarvan 15 verwijzingen naar tweede lijn.