Teleconsult voor huisarts

Als de huisarts de kans op een ernstige aandoening klein inschat en verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, kan hij de specialist online consulteren. De huisarts hoeft de patiënt niet te verwijzen. 

In het kort: teleconsultatie

Waarom?
Voorkomen van diagnostisch consult dat alleen uitsluiting als doel heeft (uitsluitdiagnostiek).

Hoe?
Huisarts consulteert specialist via teleconsult met vragen over niet traumatische knieklachten, schildklierfunctiestoornissen en lumboradiculair syndroom.  

Wie?
CWZ orthopedie, CWZ interne geneeskunde, CWZ neurologie, LHV, IQ Healthcare, Zorgdomein, ELG, VGZ, CZ-groep.

Status?
Geïmplementeerd, 60 consulten waarvan 15 verwijzingen naar tweede lijn.

Winst voor alle betrokkenen

Een teleconsult levert tijdswinst op bij de patiënt (geen onnodig ziekenhuisbezoek en langdurige onzekerheid door een langere toegangstijd) en voorkomt de kosten van bezoek aan de specialist. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies aan de huisarts. Nu bellen huisartsen en specialisten vaak ‘even tussendoor’. Via teleconsultatie kan de specialist in alle rust de gegevens bekijken, eerdere uitgezette vragen zien en binnen vooraf afgesproken termijn reageren. Wil de specialist op basis van de gegevens van de huisarts tóch de patiënt zien, dan volgt alsnog een verwijzing. Ook moet de patiënt instemmen met de teleconsultatie.

Bij welke indicaties

Teleconsulten zijn mogelijk bij verschillende indicaties bij 10 specialismen. CWZ was het eerste ziekenhuis in Nederland dat met deze nieuwe vormen van teleconsulten startte.