Wetenschap in CWZ

Als topklinisch opleidingsziekenhuis zetten we in op wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we aantoonbaar waardevolle en zinnige zorg leveren. Jaarlijks worden in CWZ ongeveer 150 nieuwe onderzoeken gestart.

Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek

In CWZ doen we patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Denk aan onderzoek naar nieuwe medicijnen of nieuwe behandelmethoden. Maar ook aan onderzoek met bestaande medische gegevens om behandelingen te evalueren. Sommige onderzoeken duren enkele jaren. Door medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verbeteren we de kwaliteit van de zorg. We passen de verkregen wetenschappelijke kennis meteen toe in de zorg. 
De Commisie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en het Wetenschapscentrum leiden het wetenschappelijk onderzoek in goede banen.

Wetenschap in beeld

Enkele kerncijfers over de wetenschap in CWZ:
 

Kennis en ervaring delen

Onderzoekers, promovendi en research professionals worden in CWZ op verschillende manieren met elkaar in contact gebracht. In de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) wordt kennis en informatie gedeeld over wetenschappelijk onderzoek. De CWO adviseert over wetenschapsbeleid en randvoorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek en beoordeelt aanvragen voor subsidie uit het Wetenschapsfonds. Ook wordt er maandelijks een lunchbijeenkomst voor promovendi georganiseerd, waarin zij onderzoekservaringen uitwisselen. De research professionals van de verschillende onderzoeksafdelingen komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar om kennis en expertise met elkaar te delen.

Wetenschapsavond

Elk jaar is in CWZ de Wetenschapsavond. Tijdens dit symposium presenteren CWZ-onderzoekers hun (wetenschappelijk) onderzoek of kwaliteitsproject en dingen ze naar CWZ-prijzen. Dit stimuleert het doen van onderzoek en het delen van kennis.

Verpleegkundig wetenschapsblad

De verpleegkundige staf brengt jaarlijks het CWZ verpleegkundig wetenschapsblad 'Notes for nursing' uit. De redactie, voornamelijk bestaande uit verpleegkundigen, beschrijft hierin vanuit verschillende invalshoeken de verpleegkundige wetenschap.

Notes for nursing 2022 | CWZ Nijmegen

Tip: Lees de laatste Notes for Nursing