Meedoen als patiënt

Door mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, helpt u onze zorg te verbeteren. Hoe gaat dat, wat kunt u verwachten en wat zijn uw rechten?

Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis kan helpen om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen en ziekten te behandelen. Wetenschappelijk onderzoek doen we dus om de zorg te verbeteren.

Als uw zorgverlener u vraagt om mee te doen

Tijdens uw behandeling kunt u door uw zorgverlener gevraagd worden om mee te doen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Dit kan gaan om het invullen van vragenlijsten, het vergelijken van verschillende behandelingen of medicijnen, of het verzamelen en analyseren van medische gegevens.

Meedoen is vrijwillig

Stel gerust uw vragen over het onderzoek aan uw zorgverlener. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig: u kunt altijd ‘nee’ zeggen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Als u wel meedoet, dan krijgt u van uw zorgverlener uitleg over het onderzoek. Soms is er een research verpleegkundige die uitleg geeft over het onderzoek en uw contactpersoon voor het onderzoek is.

Meedoen als patiënt

Researchverpleegkundige Kim vertelt wat het voor u als patiënt betekent als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek.

Lees het verhaal van Kim

Wetenschappelijk onderzoek wordt vooraf beoordeeld

U kunt gerust zijn dat er niet ‘zomaar’ wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in CWZ. De raad van bestuur van CWZ is eindverantwoordelijk voor ál het onderzoek dat in CWZ plaatsvindt en besluit of een studie mag starten. De raad van bestuur laat zich adviseren door het Wetenschapscentrum​​​​​​​ en de Lokale Toetsingscommissie (LTC) van CWZ. De LTC van CWZ controleert of het onderzoek voldoet aan de wet en de richtlijnen die er in Nederland zijn. Onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt, moet getoetst en goedgekeurd worden door een Medisch Ethische Toetsingscommissie. Deze commissie beoordeelt onder andere of het onderzoek nuttig is, niet te veel risico’s heeft, goed is opgezet, de veiligheid van de deelnemers aan het onderzoek op orde is en alle informatie juist is.

Bekijk ook de informatie van de Rijksoverheid over Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en lichaamsmateriaal

In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er persoonlijke en medische gegevens over u worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen. Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het deel wat overblijft noemen we ‘restmateriaal’. Over het algemeen bewaart CWZ dit restmateriaal om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar CWZ komt. Een deel van het restmateriaal (als er genoeg over is) en/of medische gegevens zijn vaak ook bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Lees meer over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en hoe u een eventueel bezwaar kunt aangeven.
 

Researchafdelingen

Sommige afdelingen hebben een eigen researchafdeling. De researchafdeling coördineert het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat op de afdeling gebeurt. Er worden bijvoorbeeld nieuwe medicijnen en behandelingen getoetst.  Op de pagina's van deze afdelingen vindt u onder andere meer informatie over wat zij doen, de onderzoeksteams en lopende onderzoeken.

Cardiologie researchafdeling
Longgeneeskunde researchafdeling