Bloedglucose meten

Zelfcontrole is geen doel op zich, maar een middel om uw glucose-waarden zoveel mogelijk binnen de afgesproken streefwaarden te houden. Het helpt als u daarbij een concreet doel voor ogen hebt.
Het is handig om de gemeten waarden bij te houden in een dagboekje en om af en toe een dagcurve te maken. U leert hoe uw lichaam op bepaalde situaties en acties reageert. Soms is het beter om vaker te controleren, bijvoorbeeld bij onregelmatig werk, een etentje, ziekte of koorts, sporten, of vakantie.

Een dagcurve bestaat uit een reeks van bloedglucosewaarden die met een bloedglucosemeter op vaste tijdstippen worden bepaald.
Meestal wordt voor het goed ‘instellen’ een achtpuntscurve gebruikt:

  • N = direct na het opstaan
  • NO = anderhalf uur na het ontbijt
  • VM = half uur vóór de middagmaaltijd
  • NM = anderhalf uur na de middagmaaltijd
  • VA = half uur vóór het avondeten
  • NA = anderhalf uur na het avondeten
  • VS = vóór het slapen gaan
  • Nac = drie uur ‘s nachts

Invullijst voor een dagcurve