Zoeken

205 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

Nee, nog niet.

Veelgestelde vragen

Voor een volledig overzicht van de afdelingen en telefoonnummers gaat u naar de pagina telefoonnummers.

Veelgestelde vragen

Zorgverleners zoals uw huisarts, fysiotherapeut, apotheker of specialist in het ziekenhuis zijn verplicht om uw BSN op te nemen in de administratie. Het burgerservicenummer wordt door zorgverleners ge

Veelgestelde vragen

Identificatie in de zorg geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf

Veelgestelde vragen

Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft of u wilt uw legitimatie niet laten zien, kan het ziekenhuis u weigeren te helpen. Ook uw zorgverzekeraar kan weigeren uw behandeling te betalen als u geen ge

Veelgestelde vragen

Wij verzoeken u vriendelijk om bij elk bezoek aan CWZ uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Veelgestelde vragen

Bijeenkomsten en informatieavonden vindt u in de evenementenkalender .

Veelgestelde vragen

Het is gemiddeld 17 graden op een OK. De temperatuur wordt laag gehouden om de groei van bacteriën tegen te gaan. Als u stil ligt op de operatietafel kunt u snel afkoelen. Daarom zorgt de anesthesieas

Veelgestelde vragen

Nee, wel stellen we het op prijs als u dit per e-mail doorgeeft via inschrijfbalie@cwz.nl. Vermeld de gegevens van uw familielid, de datum van overlijden en de plaats van overlijden. Ook willen wij gr

Veelgestelde vragen

De routes naar de verschillende CWZ-locaties kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Het College voor Zorgverzekeringen heeft bepaalde ziekenhuizen hiervoor gecontracteerd. In deze regio (Nijmegen-Boxmeer) is dat vanaf 1 januari 2014 CWZ. U kunt dus bij ons terecht.

Veelgestelde vragen

Vragen aan de arts die u behandelt, kunt u stellen via de betreffende polikliniek. U kunt de vraag ook opschrijven en bewaren tot uw volgende polibezoek. Direct contact met de arts via telefoon en mai

Veelgestelde vragen

Sommige zorgverzekeraars voeren het voorkeursbeleid: van veel medicijnen wordt alleen de goedkoopste variant vergoed. De apotheker is verplicht dit medicijn te geven, behalve als arts of apotheker het

Veelgestelde vragen

Als de apotheker een medicijn aflevert dat niet de voorkeur heeft van uw zorgverzekeraar, worden de kosten niet vergoed. Uitzondering daarop is als uw arts en apotheker het medisch niet verantwoord vi

Veelgestelde vragen

Als de prestatie valt onder de basisverzekering, wordt deze vergoed. De kosten worden wel eerst verrekend met uw eigen risico. Voorkeursgeneesmiddelen vallen niet onder het eigen risico. Andere dienst

Veelgestelde vragen

Een apotheker mag een extra bedrag in rekening brengen als u een geneesmiddel haalt: met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt of 12 maanden of langer geleden h

Veelgestelde vragen

Dit is het bedrag dat u betaalt voor de dienstverlening van de apotheek. Bijvoorbeeld de uitleg over het gebruik van de medicijnen en de bijwerkingen. Deze kosten zijn niet nieuw. U betaalde altijd al

Veelgestelde vragen

Nee, u kunt dit niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met u te houden.

Veelgestelde vragen

Op dit moment is er geen vergelijkingssite van tarieven die de verschillende aanbieders van farmaceutische zorg hanteren per prestatie. Wel bestaat er een onafhankelijke website die een indicatie geef

Veelgestelde vragen

U kunt via dit aanvraagformulier uw radiologiebeelden aanvragen op cd. Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het radiologie-archief: 024 365 74 57. Opvragen via een brief U