Zoeken

205 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

Informatie over patiëntenverenigingen en lotgenotencontact kunt u vinden via de startpagina voor patiëntenverenigingen via het betreffende specialisme.

Veelgestelde vragen

Bijeenkomsten en informatieavonden vindt u in de evenementenkalender .

Veelgestelde vragen

U kunt uw vraag veilig stellen aan de inschrijfbalie via een e-consult in patiëntportaal MijnCWZ. Ga naar MijnCWZ en log in met DigiD. Kies de pagina ‘e-consult’ in het menu. Kies 'start nieuw e-consu

Veelgestelde vragen

Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef. Bekijk voor

Veelgestelde vragen

We verwerken alle resultaten anoniem. Het is voor het ziekenhuis belangrijk te weten hoe patiënten onze zorg ervaren. De resultaten worden anoniem en niet herleidbaar gedeeld met de desbetreffende afd

Veelgestelde vragen

CWZ publiceert regelmatig resultaten van ervaringsonderzoeken op de website. Dat geldt niet voor alle onderzoeken. Hiervan worden de resultaten gebruikt om de zorg te verbeteren of indien nodig een ve

Veelgestelde vragen

Bij het selecteren van patiënten voor een onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situat

Veelgestelde vragen

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling. Uw behandelaar en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoon

Veelgestelde vragen

We nodigen een willekeurige groep van patiënten uit die onlangs in CWZ behandeld zijn voor deelname aan een onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en hee

Veelgestelde vragen

Nee. Wilt u op een andere manier uw ervaring, vraag of opmerking delen met ons? Bekijk hier op welke manieren u dat kunt doen.

Veelgestelde vragen

Ja. Aan een onderzoek kunt u alleen deelnemen als u hiervoor een uitnodiging heeft gehad per e-mail.

Veelgestelde vragen

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt. De datum staat voor de datum van opening van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). DBC's zijn onderverdeeld in een start (initiële) DBC en een vervol

Veelgestelde vragen

Deze staan bij de ingang van CWZ. De borg is € 1,00.

Veelgestelde vragen

Op het betaalde parkeerterrein zijn nog 10 grotere parkeerplaatsen voor invaliden. Als hier ook geen plek is, zult u een gewone parkeerplaats moeten zoeken. Alle parkeervoorzieningen vallen onder de v

Veelgestelde vragen

Voor u en uw kind is een bloedafname extra spannend. Bij de bloedafnamepoli in het ziekenhuis (B82) hebben wij hiervoor een speciale kinderkamer ingericht. Om uzelf en uw kind op de bloedafname voor t

Veelgestelde vragen

Vrijwilligers geven in ons ziekenhuis extra aandacht aan de patiënt. Op verschillende afdelingen worden zij ingezet als waardevolle aanvulling op de patiëntenzorg. Vrijwilligers zijn actief als gasthe

Veelgestelde vragen

U mag de avond vóór het bloed prikken vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken of roken. U kunt wel een klein beetje water drinken. Medicijnen mag u gewoon innemen.

Veelgestelde vragen

Helaas is er geen pinautomaat aanwezig. U kunt wel een klein bedrag (max. € 20,-) pinnen bij de kassa van het restaurant in de Binnentuin. U hoeft hiervoor geen consumptie te kopen.

Veelgestelde vragen

Voor een overzicht van de wachttijden per specialisme klikt u hier .