Administratief

Administratief

Burgerservicenummer (BSN)

Zorgverleners zoals uw huisarts, fysiotherapeut, apotheker of specialist in het ziekenhuis zijn verplicht om uw BSN op te nemen in de administratie. Het burgerservicenummer wordt door zorgverleners gebruikt bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. Het unieke nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Voorheen was dit het sofinummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Inschrijven

U meldt zich een half uur vóór uw afspraaktijd bij de centrale inschrijfbalie. Hier laat u zich registreren. Bij de wijkklinieken CWZ Waalsprong en CWZ Druten kunt u zich 15 minuten voor uw afspraak melden.

Legitimatie

Identificatie geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij elk bezoek aan CWZ uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Geldige identiteitsbewijzen die CWZ accepteert zijn: paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument.

Wijzigen gegevens

Wijzigingen van uw adres of persoonsgegevens kunt u op een aantal manieren doorgeven:

  • Telefonisch: door te bellen naar de centrale inschrijfbalie (024) 365 7991.
  • Persoonlijk: in het ziekenhuis aan de balie bij B-0-00 of bij de balie van een wijkkliniek.
  • E-mail: door een e-mail te sturen naar inschrijfbalie@cwz.nl
  • U kunt ook dit formulier voor adreswijzigingen invullen.

Bij uw eerstvolgende bezoek aan CWZ moet u eerst bij de centrale inschrijfbalie uw centrale registratiekaart laten wijzigingen.