Administratief

Administratief

Burgerservicenummer (BSN)

Zorgverleners zoals uw huisarts, fysiotherapeut, apotheker of specialist in het ziekenhuis zijn verplicht om uw BSN op te nemen in de administratie. Het burgerservicenummer wordt door zorgverleners gebruikt bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. Het unieke nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Voorheen was dit het sofinummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Inschrijven

U meldt zich een half uur vóór uw afspraaktijd bij de centrale inschrijfbalie. Hier laat u zich registreren. Bij de wijkklinieken CWZ Waalsprong en CWZ Druten kunt u zich 15 minuten voor uw afspraak melden.

Legitimatie

Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft of u wilt uw legitimatie niet laten zien, kan het ziekenhuis u weigeren te helpen. Ook uw zorgverzekeraar kan weigeren uw behandeling te betalen als u geen geldig legitimatie heeft laten zien. Wij vragen om uw legitimatie voor uw eigen veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet kunnen worden verwisseld met die van een andere patiënt. 

Identificatie in de zorg geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Kinderen hebben een eigen geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek. Lees meer over identificatie in de zorg op rijksoverheid.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om bij elk bezoek aan CWZ uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Geldige identiteitsbewijzen die CWZ accepteert zijn: paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument.

Wijzigen gegevens

Dat kan op verschillende manieren:

 • Verander ze zelf op patiëntportaal MijnCWZ, onder ‘Mijn Gegevens’.
 • Stuur een e-consult in MijnCWZ naar ‘Registratie patiëntgegevens’.
 • Stuur een e-mail naar inschrijfbalie@verwijder-dit.cwz.nl.
 • Vul het formulier adreswijziging  in.
 • Bel met de centrale inschrijfbalie op telefoonnummer (024) 365 7991. Moeten we uw BSN nog vaststellen? Dan vragen wij u om u te melden bij de registratiebalie bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis. Van de wet mag u uw BSN niet telefonisch aan ons doorgeven.
 • Of ga in het ziekenhuis 15 minuten voor uw afspraak naar de balie bij de hoofdingang. Bij wijkklinieken buiten CWZ kunt u zich 5 minuten voor uw afspraak melden bij de balie. Houd uw identiteitsbewijs bij de hand, zodat wij u kunnen identificeren.

U kunt uw vraag veilig stellen aan de inschrijfbalie via een e-consult in patiëntportaal MijnCWZ.

 • Ga naar MijnCWZ en log in met DigiD.
 • Kies de pagina ‘e-consult’ in het menu.
 • Kies 'start nieuw e-consult'.
 •  Kies in het veld ‘aan’ voor ‘Registratie patiëntgegevens’.
 • Schrijf uw bericht en klik op versturen.

Waarvoor kan ik een e-consult sturen naar de inschrijfbalie?

 • Alle inhoudelijke vragen over uw persoonsgegevens of hoe u ze kunt veranderen. Het gaat om adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, huisarts, apotheek, uw verzekering, contactpersonen, toestemmingen en bezwaren.
 • Als het niet lukt om uw persoonlijke gegevens zelf te veranderen op patiëntportaal MijnCWZ.  
 • Het veranderen of toevoegen van een contactpersoon.

Waarvoor kunt u geen e-consult sturen naar de inschrijfbalie?

 • Vragen over medische gegevens, medische verklaringen en medisch inhoudelijke vragen. Neem contact op met uw zorgverlener. Meer informatie over verklaringen.
 • Het aanvragen van toegang voor anderen tot patiëntportaal MijnCWZ. Meer informatie over het aanvragen van toegang voor ouders en kinderen en mentoren en curatoren.
 • Het doorgeven van overlijden van een familielid. We stellen het op prijs als u dit per e-mail doorgeeft via inschrijfbalie@cwz.nl. Vermeld de gegevens van uw familielid, de datum van overlijden en de plaats van overlijden. Ook willen wij graag weten wat uw relatie tot de overledene is. 
 • Alle algemene vragen over het ziekenhuis, patiëntportaal MijnCWZ of het melden van klachten. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice.