Zoeken

158 resultaten voor "" gevonden
Afdelingen

Afdelingen Kinderafdeling A24 Op A24 liggen kinderen en jongeren die voor één of meerdere dagen worden opgenomen. Die opname is nodig voor onderzoek, observatie of behandeling. Bekijk de kinderwebsite

Afdelingen

Afdelingen Neonatologie A32 Op A32 liggen kinderen die te vroeg geboren zijn, te weinig wegen of kort na de geboorte problemen hebben gekregen. Ook liggen er pasgeboren kinderen ter observatie. Het zi

Afdelingen

Afdelingen Orthopedie-traumatologie verpleegafdeling A44 Op A44 liggen patiënten die een orthopedische behandeling ondergaan en traumapatiënten. Bereikbaarheid 024 365 78 30 maandag - vrijdag 8.30 - 1

Afdelingen

Afdelingen Psychiatrie MPU verpleegafdeling A14 In sommige situaties kan een opname op de afdeling psychiatrie noodzakelijk zijn. De MPU is een intensive care zone voor zeer intensieve zorg en begelei

Afdelingen

Afdelingen Kraamsuites verloskunde A42 Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Uw bevalling vindt dan plaats in de huiselijke kraamsuites van CWZ

Afdelingen

Afdelingen Hartbewaking cardiologie B36 Patiënten op de hartbewaking (CCU) hebben hartklachten. Ze worden nauwkeurig in de gaten gehouden door gespecialiseerde verpleegkundigen. Ze liggen aan de monit

Afdelingen

Afdelingen Verloskunde verpleegafdeling A42 Als er complicaties optreden in de zwangerschap kan het nodig zijn om een aanstaande moeder op te nemen en extra te bewaken. Als het kan monitoren we de zwa

Afdelingen

Afdelingen Anesthesie Als u een operatie moet ondergaan, dan heeft u een verdoving, ofwel anesthesie nodig. De anesthesioloog verzorgt narcose en plaatselijke verdoving. Hij stemt de vorm en de mate v

Afdelingen

Afdelingen Logopedie Een ziekte, aandoening, beroerte of operatie kan problemen veroorzaken met bijvoorbeeld slikken, spraak, taal, stem en adem. Op onze afdeling werken meerdere logopedisten die desk

Afdelingen

Afdelingen Spoedeisende hulp De spoedeisende hulp (SEH) is er voor u bij een trauma of noodsituatie. Een deskundig team staat 24/7 klaar om u te helpen. De SEH voldoet aan alle moderne eisen en is uit

Afdelingen

Afdelingen Eerste harthulp De eerste hart hulp is de eerste hulp voor mensen met spoedeisende problemen aan het hart. Bijvoorbeeld bij een hartinfarct . De eerste hart hulp biedt 24-uurs opvang. De pa

Afdelingen

Afdelingen Behandelcentrum Het behandelcentrum is er voor patiënten die een poliklinische behandeling met plaatselijke verdoving ondergaan en meteen daarna naar huis kunnen. Ook behandelingen met seda

Afdelingen

Afdelingen Mammapoli Op de mammapoli komen vrouwen en mannen met een afwijking in de borst. Doel is om snel vast te stellen of er sprake is van borstkanker . Het spreekuur is onderdeel van de poliklin

Afdelingen

Afdelingen Familiezorg Familiezorgverpleegkundigen zijn deskundig in het begeleiden en opvangen van familie en/of naasten van patiënten in ernstige situaties zoals bij een ziekte, plotselinge verslech

Afdelingen

Afdelingen CWZ apotheek Dit is een poliklinische apotheek met een assortiment dat is afgestemd op de medicijnen die worden voorgeschreven door de medisch specialisten in CWZ. De CWZ apotheek vindt u v

Afdelingen

Afdelingen Klinische farmacie De juiste medicijnen aan uw bed: daarvoor zorgt klinische farmacie. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt u vaak met medicijnen behandeld. De afdeling klinische f

Afdelingen

Afdelingen Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde biedt zorg aan pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen tot 18 jaar. Ouders en kinderen kunnen vertrouwen op de kennis en ervaring van onze kin

Afdelingen

Afdelingen Longziekten Op de afdeling longziekten kunt u terecht voor onderzoek naar en behandeling van alle aandoeningen aan longen of luchtwegen. Denk aan longontsteking, longkanker en chronische zi

Afdelingen

Afdelingen Infectiepreventie De afdeling infectiepreventie streeft ernaar dat infecties in het ziekenhuis zoveel mogelijk worden voorkomen of ingedamd. Hoofddoel is verspreiding van infecties te voork

Afdelingen

Afdelingen Kanker en psychiatrie polikliniek Op de polikliniek kanker en psychiatrie werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in psychiatrische klachten bij kanker. Kanker gaat vaak gepaard met h