Expertisecentrum schimmelinfecties

Het Radboudumc-CWZ expertisecentrum voor schimmelinfecties biedt consultatie voor patiënten met complexe schimmelinfecties. 

Bereikbaarheid

024 365 75 15
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
Secretariaat
024 365 75 14
medische microbiologie en infectieziekten C70

  Over het expertisecentrum

  Het multidisciplinair team bestaat uit onder andere internist-infectiologen, arts-microbiologen en klinisch farmacologen. Zij bieden hulp bij het diagnosticeren van schimmelinfecties en bij het opstellen van een behandelingsplan.
  Het is een centrum voor zeldzame ziekten erkend door het Ministerie van VWS en de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU). In 2018 is het bovendien erkend als een van de vijf expertisecentra van de European Confederation of Medical Mycology. 
  'In CWZ doen we al langer onderzoek naar schimmels die pas recent door de WHO als wereldwijd gevaarlijk zijn bestempeld. Dit blijft de komende jaren ons grootste aandachtspunt', aldus Eelco Meijer, arts-microbioloog over de locatie CWZ.

  Resistente schimmels

  Gezonde mensen hebben er meestal geen last van. Maar bij mensen met een verlaagde weerstand kunnen schimmels infecties veroorzaken met grote gevolgen. Zaak is om snel de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te geven. Medisch microbioloog Jacques Meis: ‘Het probleem waar we de laatste jaren mee kampen, is de resistentie voor medicijnen. Dit betekent dat schimmels ongevoelig worden als ze vaker in contact komen met bepaalde antischimmelmiddelen.’ Wereldwijd komen er nogal wat van deze middelen in het milieu terecht. Vooral de bloementeelt is een grootverbruiker. Uit onderzoek blijkt dat plantenschimmels ook ziektes bij mensen veroorzaken. En omdat schimmels resistent worden, worden ziektes bij de mens ook lastig te behandelen. Dit probleem wordt steeds ernstiger. Meis: ‘We moeten nieuwe middelen blijven ontwikkelen om ziektes te kunnen blijven behandelen. Maar voordat een middel op de markt is, is de schimmel al bijna resistent.’

  Meer aandacht is nodig

  Medisch microbioloog Jacques Meis vindt dat het probleem van schimmels wordt onderschat: ‘De gezondheidszorg en overheidsinstanties zijn vooral gericht op bacteriën als ziekteverwekkers. Je spreekt af en toe tegen dovemansoren als je mensen wijst op het gevaar van schimmels. Terwijl in Nederland mogelijk meer mensen aan resistente schimmelinfecties overlijden dan aan resistente bacteriële infecties.’ Meis verzorgt samen met professor Verweij uit het Radboudumc elk jaar een cursus aan alle artsen in opleiding bij medische microbiologie. ‘Ik merk dat steeds meer specialisten oog krijgen voor schimmels. Zo zijn de longartsen en oogartsen alert op schimmelinfecties, maar ook op ernstige allergische reacties. Ook zijn goede hygiëne- en isolatiemaatregelen nodig om verspreiding tegen te gaan. In CWZ doen we dat goed.’

  Globale uitbraak van resistent en gevaarlijk gist Candida Auris (2019)

  Bij het grote publiek is er wereldwijd veel belangstelling voor een groot artikel van The New York Times over de globale uitbraak van de Candida Auris (6 april 2019). Het is het eerste gist dat zich als een resistente bacterie gedraagt, en het maakte in ziekenhuizen over de hele wereld al meer dan 1000 dodelijke slachtoffers op 10 jaar tijd. Het kan ook op allerlei soorten materialen overleven, hele ziekenhuizen besmetten en niemand weet waar het echt vandaan komt.

  Radioprogramma Nieuws en Co vroeg (in 2019) medisch microbioloog Jacques Meis van het expertisecentrum schimmelinfecties in Nijmegen naar de ernst van de situatie in Nederland en de rest van de wereld. Meis is een van de sleutelfiguren die de globale uitbraak van de gist in kaart bracht.

  Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

  Praktische informatie

  Komt u naar CWZ?

  Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

  Wat neemt u mee?

  Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

  Bereid u goed voor

  Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

  Melden bij een Meldpunt

  U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.