Veelgestelde vragen over MijnCWZ

Hieronder vindt u antwoorden op de volgende soorten vragen:

 • algemeen
 • inloggen en afmelden
 • wat zien en doen in MijnCWZ?
 • veiligheid en privacy
 • machtiging
 • andere vragen

Video: hoe werkt MijnCWZ

1. Algemeen

Als patiënt kunt u uw medische gegevens inzien in MijnCWZ: een digitaal patiëntportaal. MijnCWZ is een beveiligde, persoonlijke omgeving voor patiënten van CWZ. Hier kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw afspraken inzien, vragen stellen aan uw zorgverlener en delen van uw medisch dossier bekijken. Deze informatie wordt opgehaald uit het elektronisch patiënten dossier (EPD). In het EPD registreren de artsen die u behandelen uw actuele gegevens. U moet toestemming geven dat zij uw gegevens mogen delen met andere zorgverleners zoals de huisarts.

MijnCWZ is ontwikkeld om u als patiënt mee te laten kijken en beslissen over uw eigen zorg. Als we zorgen dat u de juiste informatie heeft, kunt u betere keuzes maken. We willen u zoveel mogelijk inzage geven in uw eigen dossier. U kunt gegevens op een rustig moment nalezen, controleren en u kunt zich beter voorbereiden op het bezoek aan het ziekenhuis. Een grotere patiëntbetrokkenheid is een van onze ambities

De voordelen op een rij:

 • u kunt altijd uw eigen gegevens inzien: op elk moment, op elke plaats en op elk apparaat: computer, laptop, tablet of telefoon
 • u hoeft maar één keer uw te verhaal doen en te laten vastleggen
 • u kunt zich beter voorbereiden op het gesprek met uw arts
 • u kunt de uitslagen van uw onderzoeken bekijken: direct om snel te weten waar u aan toe bent of juist na het gesprek met uw arts
 • alle informatie staat op één plek bij elkaar; dit gaat zorgen voor een betere samenwerking tussen de zorgverleners die u behandelen
 • u kunt betere beslissingen nemen samen met uw arts
 • u bent actiever betrokken, u kunt meedenken en de regie pakken als u dat wilt.

MijnCWZ is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn of waren in CWZ.

U kunt toegang krijgen tot MijnCWZ als:

 • u bent ingeschreven als patiënt bij CWZ
 • identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig legitimatiebewijs
 • verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN
 • u beschikt over een DigiD+: DigiD met extra controle via een sms-code
 • u gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Nee, het gebruik van MijnCWZ is gratis.

Geef aan op het toestemmingsformulier dat u geen gebruik wilt maken van MijnCWZ. Wij zorgen dan dat er geen inlogveld voor DigiD verschijnt op MijnCWZ.

2. Inloggen en uitloggen

 • een computer, tablet of telefoon met internetverbinding
 • een DigiD met sms-functie
 • een telefoon om de sms van DigiD te ontvangen
 • een BSN-nummer dat gevalideerd is door de registratiebalie in CWZ.
 • Klik op de knop MijnCWZ rechtsboven op de website www.cwz.nl. U komt nu op de openbare startpagina van MijnCWZ.
 • Klik op de knop Inloggen via DigiD. U komt nu op het invulscherm van DigiD.
 • Vul uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD met sms-functie aan via www.digid.nl (duurt 5 werkdagen).
 • U krijgt meteen een sms-bericht met een code op uw mobiele telefoon. Als u geen mobiele telefoon heeft, kunt u de code ook ontvangen op uw vaste telefoon (regel dit op www.digid.nl).
 • Voer de code in op het scherm van uw computer, tablet of telefoon.
 • Nu heeft u toegang tot de gegevens in MijnCWZ.

Dan is uw BSN-nummer niet gevalideerd bij CWZ. Bij de registratiebalie bij de hoofdingang in CWZ kunt u dit in orde laten maken.

 • U kunt uitloggen uit MijnCWZ met de knop 'uitloggen' rechtsboven in het scherm. 
 • Log altijd uit voordat u de computer afsluit, zo beschermt u uw gegevens. Sluit al uw vensters en tabbladen af.
 • Maakt u 15 minuten geen gebruik van MijnCWZ? Dan wordt u automatisch uitgelogd. Alles wat niet verzonden of niet opgeslagen is, gaat dan verloren. 

Maakt u 15 minuten lang geen gebruik van MijnCWZ? Dan wordt u automatisch uitgelogd. Dit is voor uw veiligheid. Alles wat niet verzonden of niet opgeslagen is, gaat dan verloren. Sla uw acties dus goed op voordat u pauze neemt.

3. Wat zien en doen in MijnCWZ

U kunt in MijnCWZ verschillende onderdelen uit uw eigen medisch dossier inzien, controleren en raadplegen. Dit kunt u zien of doen:

Agenda
Hier vindt u uw geplande afspraken/opnames: dag, datum, tijd, specialisme, naam van de zorgverlener, locatie en telefoonnummer.

Zelf afspraak inplannen
Na het bezoek aan uw huisarts heeft u een verwijzing voor een specialisme in CWZ meekregen. Dit is een Zorgdomeinverwijzing. Voor sommige specialismen kunt u daarna zelf een afspraak inplannen in MijnCWZ. Dit staat dan vermeld  op de Zorgdomeinverwijzing. 

Dossier
Hierin vindt u verschillende onderdelen uit uw medisch dossier in CWZ. Het gaat om verslagen van uw zorgverlener, brieven aan uw huisarts, uitslagen en metingen. Ook staat vermeld welke medicijnen u gebruikt en welke allergieën u heeft, voor zover dat in CWZ bekend is.

Behandelverslagen
Hier kunt u lezen wat uw zorgverlener in uw medisch dossier heeft genoteerd tijdens een polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. Het gaat om informatie na 8 december 2017. Op die dag nam CWZ het elektronisch patiëntendossier in gebruik.

Diagnoses
Hier kunt u de diagnoses lezen die uw zorgverlener in het medisch dossier heeft genoteerd. Dit is de vastgestelde ziekte of stoornis.

Metingen
Hier kunt u de resultaten vinden van diverse metingen die bij u zijn uitgevoerd in het ziekenhuis.

Uitslagen
In dit onderdeel vindt u de uitslagen van verschillende onderzoeken die bij u zijn uitgevoerd na 8 december 2017. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (radiologie zoals een echo of MRI) vindt u alleen de verslagen. U ziet geen beeldmateriaal (foto’s of filmpjes).

Medicijnoverzicht
Hier vindt u het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij uw zorgverleners in CWZ bekend zijn.

Herhaalrecept aanvragen
Voor een aantal medicijnen kunt u via MijnCWZ zelf een herhaalrecept aanvragen. Bijvoorbeeld als u vergeten bent om dit te vragen tijdens uw afspraak met de arts die de medicijnen voorschrijft.

Patiëntbrieven
Hier vindt u brieven over uw medische situatie die zijn verstuurd na 8 december 2017. Dit kunnen brieven zijn die uw zorgverlener in CWZ aan u heeft gericht. Maar ook brieven die naar uw huisarts of een andere arts zijn verstuurd.

E-consult 
Aan de ontwikkeling van het e-consult wordt op dit moment gewerkt. Als dit ziekenhuisbreed mogelijk is wordt u op deze plek weer geïnformeerd.

Melding nieuw e-consult 

U kunt per e-mail een melding krijgen wanneer u een nieuw e-consult heeft ontvangen in MijnCWZ. Als u nog geen melding ontvangt, kunt u dat zelf instellen:

 • ga naar ‘Mijn gegevens’
 • kies bij ‘Mijn instellingen’ dat u een e-mail wilt ontvangen bij een nieuw e-consultbericht
 • geef dit ook door aan de registratiebalie bij de hoofdingang, aan de medewerkers van de meldpunten of via het opt-in formulier. 

Mijn actielijst
Hier staan uit te voeren acties zoals digitale vragenlijsten invullen of een dagboek bijhouden.

Mijn gegevens
Hier staan uw gegevens zoals bekend bij CWZ, zoals uw naam, adres en woonplaats. Maar ook de gegevens van uw huisarts, verzekeraar en apotheek. Het is belangrijk dat alles klopt. Controleer ze dus goed en geef eventuele wijzigingen door.

Meer mogelijkheden in 2018
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werken wij constant aan nieuwe mogelijkheden in het patiëntportaal. In de loop van 2018 kunt u:

 • zelf online afspraken maken voor meer afdelingen
 • vragenlijsten invullen voor meer afdelingen
 • beelden (foto’s en filmpjes) bekijken bij de onderzoeksverslagen. 

Na het bezoek aan uw huisarts heeft u een verwijzing voor een specialisme in CWZ meekregen. Dit heet een Zorgdomeinverwijzing. Voor sommige specialismen is het mogelijk om daarna zelf een afspraak in te plannen in MijnCWZ. Deze mogelijkheid staat dan vermeld op de Zorgdomeinverwijzing.

U kunt uw uitslagen bekijken zodra uw arts deze heeft vrijgegeven voor MijnCWZ.  Aan u de keuze of u de uitslag meteen bekijkt of pas na het gesprek met de arts.

Ja dat kan: druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl P.

Als u informatie niet begrijpt, neem dan altijd contact op met uw behandelaar.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werken wij constant aan nieuwe mogelijkheden in het patiëntportaal. In de loop van 2018 kunt u:

 • zelf online afspraken maken voor meer afdelingen
 • vragenlijsten invullen voor meer afdelingen
 • beelden (foto’s en filmpjes) bekijken bij de onderzoeksverslagen.

4. Veiligheid en privacy

CWZ gaat op een veilige manier om met digitale gegevens van patiënten. Wij hanteren een beleid voor informatieveiligheid in lijn met geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de NEN.

Het EPD is goed beveiligd tegen inzage door onbevoegden. In CWZ is toegang alleen mogelijk door gebruik van inlogcodes. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld waarin staat welke zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien. Uitgangspunt is dat toegang alleen toegestaan is als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

U kunt als patiënt zelf bijdragen aan de veiligheid van de medische informatie in MijnCWZ. Dit kunt u doen:

 • uitloggen als u MijnCWZ niet meer actief gebruikt
 • zorgvuldig omgaan met en opbergen van gedownloade of geprinte afdrukken uit MijnCWZ
 • bewaren van uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek
 • vergrendelen van uw pc met een screensaver, zodat er geen gegevens openstaan
 • beveiligen van uw internetmodem of router met encryptie bij gebruik van draadloos internet
 • vertrouwelijke informatie in en over MijnCWZ niet delen met anderen.

De gegevens in MijnCWZ komen uit uw medisch dossier. Voor deze gegevens gelden dezelfde regels als voor het dossier dat we in het ziekenhuis gebruiken. Alleen behandelaars die uw gegevens nodig hebben om u goed te behandelen, hebben inzage.

5. Machtiging

Toegang is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. In alle andere gevallen is een machtiging nodig. CWZ biedt in de nabije toekomst mogelijkheden voor het machtigen van derden.

6. Andere vragen