Inloggen via DigiD

Inloggen met DigiD

In MijnCWZ staan privacygevoelige gegevens, zoals (delen) van uw medisch dossier. De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorginstellingen om deze gegevens goed te beschermen. Daarom kunt u alleen inloggen via de optie ‘Inloggen met een extra controle via sms’ of via de DigiD App. Bekijk de DigiD website voor vragen en antwoorden.  

Door in te loggen accepteert u de algemene voorwaarden.

Inloggen met DigiD