Zorgnota/rekening

Alles over de rekening (zorgnota) van de verleende zorg.

Rekening rechtstreeks naar verzekeraar

CWZ stuurt de rekening (zorgnota) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan eventueel het eigen risico met u. Uitzondering is de rekening voor zorg die niet in de basisverzekering valt. Hiervoor ontvangt u de rekening zelf. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Kosten consult waarvoor u niet naar CWZ komt

Het kan zijn dat u voor een consult niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. De zorgverlener bespreekt uw zorgvraag dan telefonisch, via beeldbellen (screen-to-screen), e-consult in MijnCWZ of schriftelijk. Als dit consult voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een gewoon polikliniekbezoek mogen de kosten hiervan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld: de zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. En u bespreekt de vervolgstappen. Zo'n consult vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen. De kosten van zo’n consult op afstand zijn dus even hoog als van een afspraak op de polikliniek. Ze worden via de DBC-systematiek verrekend. Ze worden dus ook verrekend met uw eigen risico.

Van zorgverzekeraar veranderd?

Het ziekenhuis stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Uw zorgnota digitaal

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht op de website van uw zorgverzekeraar bekijken. Uiteraard moet de rekening van CWZ dan wel verwerkt zijn. U heeft hiervoor een persoonlijk account nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van uw verzekeraar. Voor behandelingen die sinds 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat:

  • de naam van het ziekenhuis 
  • het specialisme 
  • de consumentenomschrijving van de DBC’s 
  • de kosten 
  • de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.

Privacyverklaring zorgnota/rekening

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om op de zorgnota aan u of uw zorgverzekeraar informatie over uw behandeltraject te verstrekken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u bij uw bezoek aan de poli of op de PAAZ-afdeling vragen om een privacyverklaring en deze ondertekenen.

Vraag over uw zorgnota/rekening?

Heeft u een vraag over een rekening? Kijk bij veelgestelde vragen of het antwoord erbij staat. U kunt ook contact opnemen met het contactcentrum zorgkosten, telefoonnummer 024 365 5410. 

Animatiefilm over declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In onderstaande animatiefilm wordt uitgelegd hoe declaraties in ziekenhuizen werken.