Zorgnota/rekening

Alles over de rekening (zorgnota) van de verleende zorg.

Rekening rechtstreeks naar verzekeraar

CWZ stuurt de rekening (zorgnota) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan eventueel het eigen risico met u. Uitzondering is de rekening voor zorg die niet in de basisverzekering valt. Hiervoor ontvangt u de rekening zelf. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Kosten van telefonische afspraak

Op 1 januari 2018 besloot de overheid dat een ziekenhuis de kosten van een telefonische afspraak tussen zorgverlener en patiënt mag indienen bij de zorgverzekeraar. Dat kan als deze afspraak voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een gewoon polikliniekbezoek. Bijvoorbeeld: de zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. En u bespreekt de vervolgstappen. Deze telefonische afspraak vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis komt. De kosten van zo'n telefonische afspraak zijn dus even hoog als van een afspraak op de polikliniek. Ze worden via de DBC-systematiek verrekend. Deze worden dus ook verrekend met uw eigen risico.

In de periode van de corona-crisis is het mogelijk dat op de zorgnota van uw zorgverzekeraar een (eerste) polikliniekbezoek staat, terwijl u een telefonisch consult heeft gehad. Dit is landelijk overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit om u niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen. De factuur en de hoogte ervan zijn in dat geval juist.

Van zorgverzekeraar veranderd?

Het ziekenhuis stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Uw zorgnota digitaal

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht op de website van uw zorgverzekeraar bekijken. Uiteraard moet de rekening van CWZ dan wel verwerkt zijn. U heeft hiervoor een persoonlijk account nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van uw verzekeraar. Voor behandelingen die sinds 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat:

  • de naam van het ziekenhuis 
  • het specialisme 
  • de consumentenomschrijving van de DBC’s 
  • de kosten 
  • de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.

Privacyverklaring zorgnota/rekening

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om op de zorgnota aan u of uw zorgverzekeraar informatie over uw behandeltraject te verstrekken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u bij uw bezoek aan de poli of op de PAAZ-afdeling vragen om een privacyverklaring en deze ondertekenen.

Vraag over uw zorgnota/rekening?

Heeft u een vraag over een rekening? Kijk bij veelgestelde vragen of het antwoord erbij staat. U kunt ook contact opnemen met de afdeling opname en patiëntenplanning, telefoonnummer 024 365 86 99

Animatiefilm over declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In onderstaande animatiefilm wordt uitgelegd hoe declaraties in ziekenhuizen werken.