MijnCWZ voor ouders en kinderen

Bekijk het medisch dossier van uw kind

Als uw kind naar het ziekenhuis moet, dan wilt u goed weten wat er gaat gebeuren en hoe het met uw kind gaat. Zeker als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarom biedt CWZ ouders* de mogelijkheid om het medisch dossier van hun kind in te zien via patiëntportaal MijnCWZ. In MijnCWZ voor ouders en kinderen vindt u dezelfde informatie als in het patiëntportaal voor volwassenen, zoals uitslagen, afspraakoverzichten, medicijnoverzichten en behandelverslagen. Een extra onderdeel is het kunnen inzien van verpleegkundige verslagen, op het moment dat uw kind is opgenomen in CWZ. Zo bent u nog beter betrokken. Met Mijn CWZ bent u aan zet! 

Toelichting (*): Overal waar ouder of ouders staat, bedoelen we de ouder(s) of voogd met het ouderlijk gezag.

Wie heeft toegang?

 • Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnCWZ van hun kind via een machtiging.
 • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen krijgen zelf toegang tot MijnCWZ, met hun eigen DigiD. Ouders kunnen ook toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
 • Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang. 

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Machtigingsformulieren kinderen voor MijnCWZ

Hoe vraagt u een machtiging aan?

 • U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft.
 • U vult het machtigingsformulier in.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan tekent uw kind mee om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt.
 • Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk in CWZ. Is uw kind onder behandeling bij de polikliniek kindergeneeskunde? Dan kunt u de aanvraag ook op afstand via een videoconsult doen.
 • Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag in het ziekenhuis of tijdens het videoconsult aanwezig zijn.
 • U doet de aanvraag bij de polikliniek waar uw kind onder behandeling is of op de kinderafdeling, couveuseafdeling en verloskunde als uw kind daar is opgenomen.

Aanvraag via een videoconsult (alleen bij polikliniek kindergeneeskunde)

 • Download hierboven het machtigingsformulier. Vul het in, onderteken het, maak een foto of digitale scan en stuur het formulier per e-mail naar polikindergeneeskunde@verwijder-dit.cwz.nl
 • Bel zelf na 2 werkdagen met de polikliniek kindergeneeskunde, 024-3658220.
 • De medewerker van kindergeneeskunde start tijdens het telefoongesprek een videoconsult met u op.
 • Zorg als uw kind erbij is.
 • De medewerker stuurt u een e-mail met een link om het videoconsult te starten. Hiervoor heeft u een apparaat nodig waarop u uw e-mail kun lezen en kunt beeldbellen (telefoon, iPad of laptop met webcam).
 • U laat een geldig legitimatiebewijs van uw kind en uzelf zien.
 • De medewerker activeert na deze check de machtiging in het elektronisch patiëntendossier. U kunt meteen inloggen met uw eigen DigiD met sms verificatie of DigiD App.

Aanvraag in het ziekenhuis (overige poliklinieken / afdelingen)

 • Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee naar uw afspraak. Als beide ouders gemachtigd willen worden, moeten zij allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen.
 • U kunt alleen gemachtigd worden voor MijnCWZ als u bent ingeschreven bij CWZ en uw BSN-nummer is geverifieerd. Ook als u (momenteel) geen patiënt bent. Is dit niet het geval? Schrijf u dan eerst in bij de registratiebalie bij de hoofdingang van CWZ. Hiervoor is uw paspoort of ID-bewijs noodzakelijk.
 • Bij de balie van de polikliniek of verpleegafdeling controleert de medewerker nogmaals de identiteitsbewijzen. De medewerker geeft u het machtigingsformulier om in te vullen. (U kunt het formulier hierboven alvast downloaden en invullen).
 • De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.
 • Uw machtiging is direct actief. U kunt meteen inloggen met uw eigen DigiD met sms verificatie of DigiD App.

Goed om te weten

Pasgeboren kinderen beschikken nog niet over een BSN-nummer en een paspoort of ID-bewijs. CWZ schrijft deze kinderen in zonder BSN-nummer. Met een machtiging krijgt u dan toch meteen toegang tot MijnCWZ van uw kind, met uw eigen DigiD. De overheid stuurt het BSN-nummer na de geboorte binnen enkele dagen naar u op. Geef deze gegevens zo snel mogelijk aan CWZ door. Dat kan op de polikliniek, verpleegafdeling of registratiebalie bij de hoofdingang van CWZ.

Uw machtiging vervalt automatisch als uw kind 12 jaar of 16 jaar wordt. Uw kind heeft dan zelf toegang tot MijnCWZ. Wilt u met uw kind vanaf 12 jaar meekijken in MijnCWZ? Dan vraagt u opnieuw een machtiging aan. Uw kind moet ermee instemmen dat u toegang krijgt en het machtigingsformulier ook ondertekenen.

Folders over MijnCWZ voor kinderen

Hoe logt u in met een machtiging?

 • U logt in op MijnCWZ met uw eigen DigiD.
 • Op de startpagina vindt u onderaan de knop 'Gemachtigde portalen.'
 • U kunt ook in het menu kiezen voor ‘Mijn gegevens --> ‘Mijn machtigingen’.
 • Selecteer het kind waarvoor u gemachtigd bent.
 • U kunt nu het medisch dossier van uw kind bekijken. Aan de linkerkant van het scherm ziet u de naam van uw kind staan. Rechts bovenin ziet u uw eigen naam staan.
 • Onder ‘Mijn machtigingen’ ziet u nu wie er nog meer gemachtigd is.

Mijn Kindergeneeskunde

Als uw kind is opgenomen in het ziekenhuis, dan houden de verpleegkundigen allerlei gegevens bij. In MijnCWZ vindt u onder het tabblad 'Mijn kindergeneeskunde' onder andere de dagelijkse rapportages van verpleegkundigen, gespreksverslagen, (toegediende) voeding en de groei. Zo kunt u op elk moment lezen hoe het met uw kind gaat. Mijn kindergeneeskunde wordt geactiveerd in de nacht nadat uw kind is opgenomen. Vanaf de volgende dag is Mijn kindergeneeskunde beschikbaar.