Ouders en kinderen

Alles over MijnCWZ voor ouders en kinderen, zoals machtigingen. Als uw kind naar het ziekenhuis moet, dan wilt u goed weten wat er gaat gebeuren en hoe het met uw kind gaat. Zeker als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarom biedt CWZ ouders de mogelijkheid om het medisch dossier van hun kind in te zien via patiëntportaal MijnCWZ.

In MijnCWZ voor ouders* en kinderen vindt u dezelfde informatie als in het patiëntportaal voor volwassenen, zoals uitslagen, afspraakoverzichten, medicijnoverzichten en behandelverslagen. Een extra onderdeel is het kunnen inzien van verpleegkundige verslagen, op het moment dat uw kind is opgenomen in CWZ. 

Toelichting (*): Overal waar ouder of ouders staat, bedoelen we de ouder(s) of voogd met het ouderlijk gezag.

Direct inloggen op MijnCWZ
Veelgestelde vragen over machtigingen

Wie heeft toegang?

 • Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnCWZ van hun kind via een machtiging.
 • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen krijgen zelf toegang tot MijnCWZ, met hun eigen DigiD. Ouders kunnen ook toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
 • (Langdurig) wilsonbekwame kinderen van 12-18 jaar: de ouders of voogd hebben toegang tot het patiëntportaal van het kind. Indien het kind daartoe in staat is en dat wil, kan het kind ook zelf inloggen. Alleen de polikliniek kindergeneeskunde kan toegang voor langdurig wilsonbekwame kinderen van 12 tot 18 jaar regelen. Neem contact op voor meer informatie.
 • Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang. 

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Hoe vraagt u een machtiging aan?

 • U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft.
 • U vult het machtigingsformulier in.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan tekent uw kind mee om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt.
 • Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk in CWZ.
 • Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag in het ziekenhuis aanwezig zijn.
 • U doet de aanvraag bij de polikliniek waar uw kind onder behandeling is of op de kinderafdeling, couveuseafdeling en verloskunde als uw kind daar is opgenomen.
 • Let op: alleen de polikliniek kindergeneeskunde kan voor langdurig wilsonbekwame kinderen van 12 jaar en ouder toegang aan de ouder / voogd geven. Neem voor meer informatie contact op met de polikliniek kindergeneeskunde.
 • Komt uw kind bij CWZ voor een onderzoek in opdracht van een huisarts? Dan kunnen wij helaas geen machtiging afgeven, omdat uw kind niet onder behandeling is van een arts van CWZ.  U kunt via uw huisarts inzage krijgen in de uitslagen.

Aanvragen in het ziekenhuis

 • Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee naar uw afspraak. Als beide ouders gemachtigd willen worden, moeten zij allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen.
 • U kunt alleen gemachtigd worden voor MijnCWZ als u bent ingeschreven bij CWZ en uw BSN-nummer is geverifieerd. Ook als u (momenteel) geen patiënt bent. Is dit niet het geval? Schrijf u dan eerst in bij de registratiebalie bij de hoofdingang van CWZ. Hiervoor is uw paspoort of ID-bewijs noodzakelijk.
 • Bij de balie van de polikliniek of verpleegafdeling controleert de medewerker nogmaals de identiteitsbewijzen. De medewerker geeft u het machtigingsformulier om in te vullen. (U kunt het formulier hierboven alvast downloaden en invullen).
 • De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.
 • Uw machtiging is direct actief. U kunt meteen inloggen met uw eigen DigiD met sms verificatie of DigiD App.

Goed om te weten

 • Pasgeboren kinderen beschikken nog niet over een BSN-nummer en een paspoort of ID-bewijs. CWZ schrijft deze kinderen in zonder BSN-nummer. Met een machtiging krijgt u dan toch meteen toegang tot MijnCWZ van uw kind, met uw eigen DigiD. De overheid stuurt het BSN-nummer na de geboorte binnen enkele dagen naar u op. Geef deze gegevens zo snel mogelijk aan CWZ door. Dat kan op de polikliniek, verpleegafdeling of registratiebalie bij de hoofdingang van CWZ.
 • Uw machtiging vervalt automatisch als uw kind 12 jaar of 16 jaar wordt. Bij langdurig wilsonbekwame kinderen heeft de ouder / voogd toegang tot het kind 18 jaar wordt. Uw kind heeft dan zelf toegang tot MijnCWZ. Wilt u met uw kind vanaf 12 jaar meekijken in MijnCWZ? Dan vraagt u opnieuw een machtiging aan. Uw kind moet ermee instemmen dat u toegang krijgt en het machtigingsformulier ook ondertekenen.

Hoe logt u in met een machtiging?

 • U logt in op MijnCWZ met uw eigen DigiD.
 • Op de startpagina vindt u aan de linkerkant bij de snellinks de knop 'Machtigingen.'
 • U kunt ook in het menu kiezen voor ‘Mijn gegevens --> ‘Mijn machtigingen’.
 • Selecteer het kind voor wie u gemachtigd bent.
 • U kunt nu het medisch dossier van uw kind bekijken. Aan de onderzijde van het scherm ziet u in welk dossier u kijkt. U ziet bovenin de naam van uw kind staan. Onderin ziet u uw eigen naam staan.
 • Onder ‘Mijn machtigingen’ ziet u nu wie er nog meer gemachtigd is.

Mijn Kindergeneeskunde

Als uw kind is opgenomen in het ziekenhuis, dan houden de verpleegkundigen allerlei gegevens bij. In MijnCWZ vindt u onder het tabblad 'Mijn kindergeneeskunde' onder andere de dagelijkse rapportages van verpleegkundigen, gespreksverslagen, (toegediende) voeding en de groei. Zo kunt u op elk moment lezen hoe het met uw kind gaat. Mijn kindergeneeskunde wordt geactiveerd in de nacht nadat uw kind is opgenomen. Vanaf de volgende dag is Mijn kindergeneeskunde beschikbaar.

Folders over MijnCWZ voor kinderen en ouders