Toestemming en bezwaar

Een overzicht van de toestemmingen en bezwaren die u kunt regelen. Ook leggen we uit hoe u toestemming kunt geven of bezwaar kunt maken.

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u gemakkelijk uw toestemmingen en bezwaren regelen.

 • Onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' 
 • Voor het gebruik van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer doet u dat onder het kopje 'Mijn gegevens'.
 • Als u op de snellink 'Controleer mijn gegevens'  op de startpagina klikt, dan doorloopt u alle toestemmingen en bezwaren. U kunt dan meteen andere (persoonlijke) gegevens controleren en indien nodig aanpassen. Zoals e-mailadres, telefoonnummer, huisarts en apotheek.

Soms zijn er andere manieren om uw toestemming of bezwaar aan te geven.  Bijvoorbeeld bij de polikliniek waar u onder behandeling bent of met een formulier. Daarover leest u hieronder meer.

Mag CWZ uw medische gegevens delen?

Ja dat mag, maar alleen als u dat goed vindt.

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of een arts in een ziekenhuis? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw gezondheidsklachten en hoe die worden behandeld.

Medische gegevens bekijken

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een nieuw ziekenhuis of een andere apotheek. Dan is het goed dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste, complete en laatst bekende informatie over u kan hij u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Waarom is toestemming geven nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw zorgverleners mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft. Een andere zorgverlener kan uw medische gegevens van CWZ alleen bekijken met uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?

Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze computernetwerken noemen we ook wel uitwisselingssystemen. Deze computernetwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgaanbieders die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen deze netwerken gebruiken. CWZ is aangesloten op een aantal van deze uitwisselingssystemen.

Welke medische gegevens worden momenteel na toestemming uitgewisseld via speciale computernetwerken?

In de afbeelding ziet u welke gegevens CWZ momenteel digitaal uitwisselt via speciale computernetwerken voor de zorg, met wie en hoe. Soms komen er zorgverleners bij of worden andere gegegevens uitgewisseld. Het gaat om rechtstreekse digitale uitwisseling via systemen. Brieven van zorgverleners aan andere zorgverleners (digitaal of per post verzonden) vallen hier niet onder. Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen zullen nooit toestemming krijgen om (delen van) uw dossier in te zien. Dossiers van medische psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld.

Hoe gaat het delen van brieven met andere zorgverleners?

Na of tijdens uw behandeling in het ziekenhuis stuurt uw zorgverlener een brief naar de zorgverlener die u naar het ziekenhuis heeft verwezen. Dit heet de specialisten- of huisartsenbrief. In de brief geeft de zorgverlener informatie over de behandeling. De verwijzer is vaak de huisarts, maar kan ook een specialist van een ander ziekenhuis of zorginstelling zijn. De verwijzer kan (een deel van) de brief vervolgens opnemen in het medisch dossier. 
De zorgverlener van CWZ mag er vanuit gaan dat u toestemming geeft voor het versturen van deze brieven. Heeft u bezwaar tegen het versturen van deze brieven naar de verwijzer? Geef dit dan aan bij uw zorgverlener. Het in MijnCWZ niet akkoord gaan met het delen van medische gegevens gaat dus niet over het verzenden van deze brieven.
Brieven die vanuit CWZ naar verwijzers zijn verstuurd, vindt u in MijnCWZ onder ‘Dossier --> Brieven’.

Kunnen alle zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?

Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders waarmee CWZ een uitwisselingssysteem heeft, toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgaanbieders en uitwisselingssystemen bij. Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling.

Hoe geef ik CWZ toestemming om mijn medische gegevens te delen?

Een medewerker van CWZ kan deze toestemming aan u vragen of u kunt dit zelf regelen:

 • U kunt het zelf registeren in patiëntportaal MijnCWZ. Dat kan via het menu onder 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar'
 • U kunt zeggen dat u toestemming geeft aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie. Hiervoor heeft u een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.
 • U kunt op papier toestemming geven via een toestemmingsformulier. Dit is te verkrijgen en in te leveren bij een Meldpunt of registratiebalie in CWZ. Bij het inleveren heeft u een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Toestemming voor kinderen
Wilt u als ouder of voogd toestemming geven voor uw kind dat jonger is dan 16 jaar? Lees dan hieronder goed welke regels gelden voor welke leeftijd.

 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Met een machtiging voor uw kind voor het patiëntportaal MijnCWZ kunt u de toestemming voor uw kind aangeven in patiëntportaal MijnCWZ
 • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd sámen met het kind toestemming regelen. Met een machtiging voor uw kind voor het patiëntportaal MijnCWZ kunt u samen met uw kind de toestemming voor uw kind aangeven in MijnCWZ
 • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming regelen.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

CWZ bewaart uw toestemming in het systeem. Vanaf dat moment mag CWZ bepaalde gegevens delen met andere zorgaanbieders via uitwisselingssystemen. Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten CWZ deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming wijzigen of weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd wijzigen of intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. U kunt uw toestemming gemakkelijk wijzigen in MijnCWZ. U kunt zich ook melden bij een Meldpunt of de registratiebalie in CWZ. Hiervoor heeft u een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders?

CWZ kan met uw toestemming verschillende gegevens uit uw medisch dossier delen met andere zorgverleners. Niet alle gegevens zijn nodig voor een andere behandelaar. Alleen de gegevens die nodig zijn, worden gedeeld. Wat in een bepaalde situatie nodig is, wordt bepaald door afspraken die zorgverleners maken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

 • Behandelgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld  de voorgeschiedenis, behandelplan, uitgevoerde behandelingen, onderzoeken en correspondentie (brieven).
 • Medicijngegevens. Medicijngegevens bestaan uit de medicijnen die u gebruikt en uw allergieën.
 • Uitslagen en beelden. Dit zijn bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen, röntgenfoto’s en scans.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe werkt een uitwisselingssysteem?

CWZ maakt gebruik van één of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die aan strenge eisen voldoen. Zorgverleners van CWZ mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het uitwisselingssysteem. Ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.

Voorbeelden van uitwisselingssystemen die CWZ gebruikt (geen compleet overzicht):

 • Zorgverlenersportaal. CWZ wisselt hiermee medische gegevens uit met bijvoorbeeld huisartsen, artsen werkzaam bij andere instellingen die u ook behandelen, verloskundigen, thuiszorg, apothekers
 • Landelijk Schakelpunt (LSP). CWZ gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP).
 • Regionaal uitwisselingssysteem. Voor bijvoorbeeld het uitwisselen van behandelgegevens, medicijngegevens, uitslagen van onderzoeken en/of beelden kan CWZ gebruik maken van een regionaal uitwisselingssysteem voor zorginstellingen (XDS).

Kan ik bepaalde gegevens niet laten delen?

Als u toestemming geeft voor het delen van gegevens, dan geldt dit voor alle gegevens uit CWZ. Het is niet mogelijk bepaalde gegevens niet te delen. Als u bijvoorbeeld alleen gegevens over bepaalde periodes of bepaalde afdelingen wilt delen, dan moet u dat op een andere manier doen. U kunt bijvoorbeeld de gegevens die u wilt delen opvragen bij uw zorgverlener of downloaden uit MijnCWZ. Dan kunt u zelf bepalen met wie u deze gegevens deelt.

Hoe gaat de uitwisseling in de toekomst?

CWZ bereidt zich voor op de digitale toekomst. In de toekomst zullen wij ons aansluiten bij Mitz. In de online omgeving genaamd MijnMitz kunt u de door u gegeven toestemmingen bij alle bij Mitz aangesloten zorgorganisaties bekijken, bijhouden en eventueel weer intrekken.  Daarmee heeft u een goed overzicht van alle toestemmingen die u gegeven heeft. Nadat CWZ is aangesloten geldt dat dus ook voor uw gegeven toestemming aan CWZ. Tot aan de aansluiting bij Mitz, kunt u de toestemming voor CWZ bijhouden in MijnCWZ

Mag CWZ uw medische gegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs? 

Ja dat mag, tenzij u bezwaar heeft.

U bezoekt CWZ voor onderzoek en/of behandeling, of u maakt gebruik van een CWZ-app of ander hulpmiddel voor thuismonitoring van uw gezondheidssituatie. In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er persoonlijke en medische gegevens over u worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen.

Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het deel wat overblijft noemen we ‘restmateriaal’. Als er op deze pagina over uw lichaamsmateriaal wordt gesproken, bedoelen we hiermee het restmateriaal.

Over het algemeen bewaart CWZ dit restmateriaal om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar CWZ komt. Een deel van het restmateriaal (als er genoeg over is) en/of medische gegevens zijn vaak ook bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Infographic toestemming wetenschappelijk onderzoek en scholing | CWZ Nijmegen

Verder uitgelegd:

Bekijk de infographic over wat er gebeurt met uw gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Waarom gebruikt CWZ medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis kan helpen om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen en ziekten te behandelen. Veel ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door het bestuderen van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis medische gegevens en lichaamsmateriaal hiervoor kan gebruiken.

Hoe doet CWZ wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal en medische gegevens?

CWZ doet op verschillende manieren wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en lichaamsmateriaal. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld kijken naar verschillen tussen het lichaamsmateriaal van diverse patiënten. Ook kan bijvoorbeeld met medische gegevens uit het dossier onderzocht worden waarom sommige patiënten wel en andere patiënten geen complicaties na een behandeling krijgen.
Verder bestaan er verschillende (landelijke) registraties (bijv. de Nederlandse Kankerregistratie) waarin medische gegevens met verschillende behandelingen worden vastgelegd.

Hoe beschermt CWZ mijn privacy?

CWZ houdt zich aan de afspraken die zijn gemaakt tussen artsen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. De afspraken zijn gebaseerd op bestaande landelijke en internationale richtlijnen en wetgeving. De belangrijkste regels zijn dat het onderzoek nuttig moet zijn en dat uw privacy voldoende beschermd moet worden. Voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebruikt CWZ anonieme of gecodeerde medische gegevens en/of anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal. Bij anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal is nooit meer te achterhalen van wie deze afkomstig zijn. Coderen gebeurt als er geen gebruik kan worden gemaakt van anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal. De medische gegevens en het lichaamsmateriaal krijgen in dat geval een nummer (code), waardoor deze niet direct tot u als persoon herleidbaar zijn. De onderzoeker werkt alleen met deze code. De code wordt toegewezen door de verstrekker van de medische gegevens en/of lichaamsmateriaal; dit is iemand uit uw behandelteam. Wetenschappelijk onderzoek wordt in CWZ alleen uitgevoerd door medewerkers die bevoegd zijn om dit te mogen uitvoeren. Uiteraard zijn alle onderzoekers verplicht uiterst zorgvuldig met uw privacy om te gaan. 

Wordt er samengewerkt met andere ziekenhuizen of bedrijven?

Een onderzoeker kan samenwerken met andere onderzoekers uit Nederland of het buitenland. Dit is nodig om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken en om van voldoende patiënten gegevens en/of lichaamsmateriaal te hebben om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Alleen gecodeerde of anonieme medische gegevens en/of anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal zal gedeeld worden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Welke keuze kan ik maken?

Wij vragen u te kiezen: Heeft u wel of geen bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Stel, u heeft geen bezwaar. Wat zijn de gevolgen?
Als u geen bezwaar maakt, kunnen uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn geen voordelen voor uzelf: uw behandeling wordt er nu niet beter door. Het kan soms lang duren voordat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek leiden tot betere behandelingen. Ook krijgt u geen geld als uw medische gegevens of lichaamsmateriaal worden gebruikt. Er zijn ook geen nadelen: Voor het onderzoek gebruikt de onderzoeker maar een klein deel van het opgeslagen lichaamsmateriaal. Er blijft altijd genoeg over voor uw eigen diagnose en behandeling, mocht dat nodig zijn. 

Stel, u heeft bezwaar. Wat zijn de gevolgen?
Als u bezwaar maakt, gebruikt CWZ uw medische gegevens en lichaamsmateriaal niet voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs. Bezwaar maken heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw arts of uw behandeling. CWZ bewaart het lichaamsmateriaal ook als u bezwaar maakt. Het eerste doel van het bewaren is namelijk om onderzoek te kunnen doen als u met nieuwe klachten naar CWZ komt.

Wilt u het niet? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Leg uw bezwaar zelf vast in patiëntportaal MijnCWZ. Dat kan via het menu onder 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar'.
 • U kunt het doorgeven aan uw arts of bij de betreffende polikliniek waar u onder behandeling bent.
 • Of vul het bezwaarformulier in en geef af bij uw behandelend arts of de polikliniek waar u onder behandeling bent.
 • U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt. Uw bezwaar wordt geregistreerd in uw elektronisch patiëntendossier.

Wat is wetenschappelijk onderzoek met handelingen of extra afgenomen lichaamsmateriaal?

Soms vraagt CWZ u om handelingen te verrichten of extra lichaamsmateriaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op dat wetenschappelijk onderzoek is de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing. In deze gevallen zal er schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Hoe regel ik bezwaar voor wilsonbekwame en minderjarige patiënten?

Het kan zijn dat u deze informatie leest als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. U bent bijvoorbeeld de ouder van een kind jonger dan 16 jaar, de mentor van een verstandelijk beperkte patiënt of u vertegenwoordigt een patiënt die in coma ligt. Aan deze patiënten die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, biedt de wet extra bescherming. Als u ouder/voogd bent van een minderjarige patiënt of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt die niet zelf kan beslissen (een wilsonbekwaam patiënt), dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal van deze patiënt. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen daarnaast ook zelf bezwaar maken.

Wat doe ik bij vragen of klachten over deze informatie?

De medewerkers van CWZ helpen u graag verder. Als u niet tevreden bent met de manier waarop er in CWZ wordt omgegaan met medische gegevens en/of lichaamsmateriaal, kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van het CWZ, via FG@verwijder-dit.cwz.nl. U kunt ook het klachtenformulier invullen.
 

Auteursrechten

Een deel van deze tekst is afkomstig uit de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw overgebleven lichaamsmateriaal: geen bezwaar?’ van COREON (Commissie Regelgeving Observationeel Onderzoek) en VUmc. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in CWZ.

Mag CWZ u benaderen voor ervaringsonderzoek?

Ja dat mag, tenzij u bezwaar heeft.

Wij vinden uw mening en ervaring erg belangrijk. CWZ voert daarom regelmatig onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn en onze zorg verbeteren. De patiënttevredenheidsonderzoeken zijn in het belang van een goede zorgverlening. CWZ kan u voor een ervaringsonderzoek benaderen, bijvoorbeeld per e-mail. 

Uitnodigingen voor ervaringsonderzoek

Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef om patiënten uit te nodigen voor een ervaringsonderzoek. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met de patiëntgegevens omgegaan: alleen de noodzakelijke gegevens worden gebruikt. Medewerkers die met deze gegevens werken, hebben een beroepsgeheim dat is vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. In het onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijblijvend en dus niet verplicht.

Bezwaar maken tegen uitnodigingen voor ervaringsonderzoek

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?

Dat verschilt per onderzoek. Dit wordt in de uitnodiging altijd verteld. Meestal duurt het invullen tussen de 5-15 minuten.

Welke vragen worden gesteld?

Onderzoeken kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over uw polibezoek, opname, de communicatie, de zorg door artsen en verpleegkundigen, nazorg en digitale middelen zoals apps.

De vragenlijst werkt niet. Wat nu?

Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.

Ik wil niet deelnemen aan een onderzoek. Wat nu?

Deelname aan een onderzoek is geheel vrijblijvend en niet verplicht. U hoeft de vragenlijst niet in te vullen.

Is deelname anoniem?

Ja, we verwerken alle resultaten van een onderzoek anoniem. In een onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn.

Kan ik alleen via internet aan een onderzoek deelnemen?

Ja. Aan een onderzoek kunt u alleen deelnemen als u hiervoor een uitnodiging heeft gehad per e-mail.

Kan ik mijzelf aanmelden voor een onderzoek?

Nee. Wilt u op een andere manier uw ervaring, vraag of opmerking delen met ons? Bekijk hier op welke manieren u dat kunt doen.

Waarom word ik uitgenodigd voor een onderzoek?

We nodigen een willekeurige groep van patiënten uit die onlangs in CWZ behandeld zijn voor deelname aan een onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Welke gevolgen heeft deelname aan een onderzoek?

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling. Uw behandelaar en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoonlijke antwoorden.

Hoe kan het dat iemand die is overleden toch een uitnodiging voor een onderzoek heeft gehad?

Bij het selecteren van patiënten voor een onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld verhuizen, overlijden, andere wijzigingen) van een patiënt wat nog niet in onze systemen verwerkt is.

In dit geval verzoeken we patiënten of naasten vriendelijk om de uitnodiging als niet verzonden te beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe kan ik mij afmelden zodat ik geen uitnodigingen meer krijg voor ervaringsonderzoek?

 • In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.
 • Of geef het door bij de registratiebalie of polikliniek waar u onder behandeling bent.

Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef.

Kan ik de resultaten van onderzoek inzien?

CWZ publiceert regelmatig resultaten van ervaringsonderzoeken op de website. Dat geldt niet voor alle onderzoeken. Hiervan worden de resultaten gebruikt om de zorg te verbeteren of indien nodig een vervolgonderzoek uit te voeren.

Wat gebeurt er met de resultaten?

We verwerken alle resultaten anoniem. Het is voor het ziekenhuis belangrijk te weten hoe patiënten onze zorg ervaren. De resultaten worden anoniem en niet herleidbaar gedeeld met de desbetreffende afdeling. Op basis van de resultaten kan de zorg worden verbeterd of indien gewenst een vervolgonderzoek worden ingesteld.

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Voor meer informatie of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.

Mag CWZ uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gebruiken?


CWZ biedt steeds meer informatie digitaal aan in uw persoonlijke patiëntportaal MijnCWZ. Hiervoor ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, zodat we dit kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het toesturen van digitale afspraakbrieven, afspraakherinneringen, medisch inhoudelijke vragenlijsten en ervaringsonderzoeken. Als u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan CWZ doorgeeft, dan gaan wij ervan uit dat wij deze hiervoor kunnen gebruiken.

Wat zijn de voordelen van digitale informatie?

Met digitale informatie over bijvoorbeeld uw afspraken ontvangt u altijd op tijd een bericht in uw inbox als er afspraakinformatie voor u klaarstaat op MijnCWZ. Zo heeft u de actuele afspraakinformatie altijd bij de hand, op elk moment van de dag. Lees meer over digitale afspraakbrieven.

Hoe kan ik mijn e-mailadres of mobiele telefoonnummer aanpassen?

Dat kunt zelf in patiëntportaal MijnCWZ onder 'Mijn gegevens'. Of klik op het onderdeel 'Controleer mijn gegevens'. Dan controleert u onder andere uw e-mailadres en telefoonnummer en kunt u deze veranderen.
U kunt het ook doorgeven bij de registratiebalie of de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Wat moet ik doen als ik geen e-mails of sms wil ontvangen?

 • U kunt dit zelf aangeven in patiëntportaal MijnCWZ via het menu 'Mijn gegevens'. Of klik op het onderdeel 'Controleer mijn gegevens'.
 • U kunt het ook doorgeven bij de registratiebalie of de polikliniek waar u onder behandeling bent.