Toestemming en bezwaar

Een overzicht van de toestemmingen en bezwaren die u kunt regelen. Ook leggen we uit hoe u toestemming kunt geven of bezwaar kunt maken.

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u gemakkelijk uw toestemmingen en bezwaren regelen.

 • Onder het kopje 'Mijn gegevens > Privacy > Toestemmingen'. 
 • Voor het gebruik van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer doet u dat onder het kopje 'Mijn gegevens'.
 • Als u op de snellink 'Controleer mijn gegevens'  op de startpagina klikt, dan doorloopt u alle toestemmingen en bezwaren. U kunt dan meteen andere (persoonlijke) gegevens controleren en indien nodig aanpassen. Zoals e-mailadres, telefoonnummer, huisarts en apotheek.

Soms zijn er andere manieren om uw toestemming of bezwaar aan te geven.  Bijvoorbeeld bij de polikliniek waar u onder behandeling bent of met een formulier. Daarover leest u hieronder meer.

Mag CWZ uw medische gegevens delen?

Ja dat mag, maar alleen als u dat goed vindt.

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of een arts in een ziekenhuis? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw gezondheidsklachten en hoe die worden behandeld.

Medische gegevens bekijken

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent buiten CWZ. Bijvoorbeeld bij de huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een nieuw ziekenhuis of een andere apotheek. Dan is het goed dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste, complete en laatst bekende informatie over u kan hij u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Waarom is toestemming geven nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw zorgverleners mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u dat goed vindt. Een andere zorgverlener kan uw medische gegevens van CWZ alleen bekijken met uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. 

Welke toestemmingen zijn er?

In Nederland kennen we twee vormen van toestemming: de veronderstelde toestemming en de uitdrukkelijke toestemming.

Wat is veronderstelde toestemming?
Bij de veronderstelde toestemming mag de zorgverlener ervan uitgaan dat u uitwisselen van gegevens goed vindt. Wilt u dat niet? Dan moet u dat vertellen aan de zorgverlener. Dat heet bezwaar maken. Veronderstelde toestemming is er maar in enkele gevallen.

Wat is uitdrukkelijke toestemming?
In andere gevallen kan informatie alleen gedeeld worden als u daar speciaal toestemming voor geeft. Zoals het delen van medische gegevens en brieven via speciale computernetwerken voor de zorg. Dat heet uitdrukkelijke toestemming.

Infographic uitleg toestemming voor het delen van medische gegevens | CWZ Nijmegen

Verder uitgelegd:

Bekijk de infographic over hoe het zit met toestemming voor het delen van medische gegevens.

In welke situaties wordt er uitgegaan van mijn toestemming om gegevens te delen (veronderstelde toestemming)?

Informeren van de verwijzer (zoals de huisarts) door zorgverleners van CWZ via de specialistenbrief
Na of tijdens uw behandeling in het ziekenhuis stuurt uw zorgverlener een brief naar de zorgverlener die u naar het ziekenhuis heeft verwezen (digitaal of per post). Dit heet de specialistenbrief of huisartsenbrief. In de brief geeft de zorgverlener informatie over de behandeling. De verwijzer is vaak de huisarts, maar kan ook een specialist van een ander ziekenhuis of zorginstelling zijn. De verwijzer kan (een deel van) de brief vervolgens opnemen in het medisch dossier. Brieven die vanuit CWZ naar verwijzers zijn verstuurd, vindt u in MijnCWZ onder ‘Dossier --> Brieven’.

Verwijzing
Als een zorgverlener van CWZ u doorverwijst naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een zorgverlener van een ander ziekenhuis.

Multidisciplinair overleg en second opinion
Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg van deskundigen (zorgverleners) van verschillende afdelingen en / of beroepen over uw behandeling. Tijdens het MDO kan aan deze deskundigen advies gevraagd worden over uw behandeling. Dit kan ook een deskundige zijn van een andere zorgaanbieder. Bijvoorbeeld een arts van een ander ziekenhuis. Het MDO kan ook in een ander ziekenhuis plaatsvinden (bijvoorbeeld het Radboudumc).
Dit is ook zo geregeld bij een second opinion. Bij een second opinion vraagt u zelf een tweede mening bij een andere specialist over uw behandeling.

Noodsituaties
Als er een acute situatie is waarin u dringend noodzakelijke medische hulp nodig heeft. Een SEH‐arts kan dan bijvoorbeeld de huisarts van de patiënt vragen om gegevens.

Wilt dat in deze situaties uw gegevens niet gedeeld worden?
Vertel uw bezwaar aan uw zorgverlener. Het in MijnCWZ niet akkoord gaan met het delen van medische gegevens gaat dus niet over deze situaties.

In welke situaties moet ik speciale toestemming geven om gegevens te delen (uitdrukkelijke toestemming)?

In andere gevallen kan informatie alleen gedeeld worden als u daar speciaal toestemming voor geeft. Het gaat dan om het delen van medische gegevens en brieven via speciale computernetwerken voor de zorg. Daarvoor is altijd toestemming van u nodig. U geeft deze toestemming op MijnCWZ.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?

Het delen van uw gegevens gebeurt soms nog via post, maar steeds vaker via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze computernetwerken noemen we ook wel uitwisselingssystemen. Deze computernetwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgaanbieders die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen deze netwerken gebruiken. CWZ is aangesloten op een aantal van deze uitwisselingssystemen.

Welke medische gegevens worden op dit moment na toestemming uitgewisseld via speciale computernetwerken?

In CWZ gebruiken we meerdere digitale uitwisselingssystemen. Ieder uitwisselingssysteem wisselt andere gegevens uit. Of andere zorgverleners en instellingen hebben toegang.

Uitwisseling na uw toestemming
In de onderstaande tabel ziet u per toestemming welke gegevens CWZ op dit moment digitaal uitwisselt via de digitale uitwisselingssystemen voor de zorg, met wie en hoe. Soms komen er zorgverleners bij of worden andere gegevens uitgewisseld.

Uitzonderingen op het delen van gegevens via uitwisselingssystemen

 • Gegevens van medische psychologie, psychiatrie en medisch maatschappelijk werk worden niet op deze manier met andere zorgverleners gedeeld. Behalve de volgende gegevens:
  • afspraken (datum, naam van de  zorgverlener)
  • brieven
  • door medische psychologie, psychiatrie of medisch maatschappelijk werk geregistreerde aandachtspunten
   Deze gegevens zitten in de BgZ en worden gedeeld met zorgverleners van andere ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.
 • Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen zullen nooit toestemming krijgen om (delen van) uw medische gegevens in te zien.

Toelichting op de tabel
*Uitleg BGZ: De Basisgegevensset Zorg (BgZ) zijn patiëntgegevens die (bijna) altijd nodig zijn voor het leveren van goede zorg. De gegevens zijn de basis voor een goede overdracht. De BgZ is een landelijke standaard en wordt door steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties gebruikt. Enkele voorbeelden van de gegevens zijn: persoonlijke gegevens zoals naam, BSN en geboortedatum; verzekeringsgegevens; klachten en diagnoses, allergieën, medicijnen, uitslagen, vaccinaties, (operatieve) verrichtingen en zorgplannen. Bekijk meer informatie en een volledig overzicht van de BgZ.
** Andere zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, apotheken, fysiotherapeuten, verloskundigen, instellingen voor ouderenzorg.

Hoe geef ik CWZ toestemming om mijn medische gegevens te delen via speciale computernetwerken?

Een medewerker van CWZ kan deze toestemming aan u vragen of u kunt dit zelf regelen:

 • U kunt het zelf registeren in patiëntportaal MijnCWZ. Dat kan via het menu onder 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar'
 • U kunt zeggen dat u toestemming geeft aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie. Hiervoor heeft u een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Toestemming voor kinderen
Wilt u als ouder of voogd toestemming geven voor uw kind dat jonger is dan 16 jaar? Lees dan hieronder goed welke regels gelden voor welke leeftijd.

 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Met een machtiging voor uw kind voor het patiëntportaal MijnCWZ kunt u de toestemming voor uw kind aangeven in patiëntportaal MijnCWZ
 • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd sámen met het kind toestemming regelen. Met een machtiging voor uw kind voor het patiëntportaal MijnCWZ kunt u samen met uw kind de toestemming voor uw kind aangeven in MijnCWZ
 • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming regelen.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

CWZ bewaart uw toestemming in het systeem. Vanaf dat moment mag CWZ bepaalde gegevens delen met andere zorgaanbieders via uitwisselingssystemen. Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten CWZ deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming wijzigen of weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd wijzigen of intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. U kunt uw toestemming gemakkelijk wijzigen in MijnCWZ. U kunt zich ook melden bij een Meldpunt of de registratiebalie in CWZ. Hiervoor heeft u een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Kunnen alle zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?

Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders waarmee CWZ een uitwisselingssysteem heeft, toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgaanbieders en uitwisselingssystemen bij. Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling.

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders?

CWZ kan met uw toestemming verschillende gegevens uit uw medisch dossier delen met andere zorgverleners. Niet alle gegevens zijn nodig voor een andere behandelaar. Alleen de gegevens die nodig zijn, worden gedeeld. Wat in een bepaalde situatie nodig is, wordt bepaald door afspraken die zorgverleners maken.

Kan ik bepaalde gegevens niet laten delen?

U kunt verschillende toestemmingen geven voor het delen van gegevens via digitale uitwisselingssysteem.Uw toestemming geldt dan voor alle gegevens van deze toestemming. Kijk in de tabel onder ‘Welke medische gegevens worden momenteel na toestemming uitgewisseld via speciale computernetwerken?’ om te zien welke gegevens momenteel worden uitgewisseld per toestemming. Het is niet mogelijk om bepaalde gegevens niet te delen.

Wilt u alleen gegevens delen over bepaalde periodes, afdelingen of met een specifieke zorginstelling of zorgverlener
Dan moet u dat op een andere manier doen. U kunt met uw zorgverlener afstemmen welke gegevens met wie worden uitgewisseld. Of u vraagt de gegevens die u wilt delen op bij uw zorgverlener of maakt een download uit MijnCWZ naar uw eigen Persoonlijke Gezondheids Omgeving. Dan kunt u zelf bepalen met wie u deze gegevens deelt.

Hoe werken speciale computernetwerken voor het delen van medische gegevens?

CWZ maakt gebruik van één of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die aan strenge eisen voldoen. Zorgverleners van CWZ mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het uitwisselingssysteem. Ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.

Voorbeelden van uitwisselingssystemen die CWZ gebruikt (geen compleet overzicht):

 • Zorgverlenersportaal. CWZ wisselt hiermee medische gegevens uit met bijvoorbeeld huisartsen, artsen werkzaam bij andere instellingen die u ook behandelen, verloskundigen, thuiszorg, apothekers
 • Landelijk Schakelpunt (LSP). CWZ gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP).
 • Regionaal uitwisselingssysteem. Voor bijvoorbeeld het uitwisselen van behandelgegevens, medicijngegevens, uitslagen van onderzoeken en/of beelden kan CWZ gebruik maken van een regionaal uitwisselingssysteem voor zorginstellingen (XDS).

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe gaat de uitwisseling in de toekomst?

CWZ bereidt zich voor op de digitale toekomst. In de toekomst zullen wij ons aansluiten bij Mitz. In de online omgeving genaamd MijnMitz kunt u de door u gegeven toestemmingen bij alle bij Mitz aangesloten zorgorganisaties bekijken, bijhouden en eventueel weer intrekken.  Daarmee heeft u een goed overzicht van alle toestemmingen die u gegeven heeft. Nadat CWZ is aangesloten geldt dat dus ook voor uw gegeven toestemming aan CWZ. Tot aan de aansluiting bij Mitz, kunt u de toestemming voor CWZ bijhouden in MijnCWZ

Mag CWZ uw medische gegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs? 

Ja dat mag, tenzij u bezwaar heeft.

U bezoekt CWZ voor onderzoek en/of behandeling, of u maakt gebruik van een CWZ-app of ander hulpmiddel voor thuismonitoring van uw gezondheidssituatie. In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er persoonlijke en medische gegevens over u worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen.

Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het deel wat overblijft noemen we ‘restmateriaal’. Als er op deze pagina over uw lichaamsmateriaal wordt gesproken, bedoelen we hiermee het restmateriaal.

Over het algemeen bewaart CWZ dit restmateriaal om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar CWZ komt. Een deel van het restmateriaal (als er genoeg over is) en/of medische gegevens zijn vaak ook bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Infographic toestemming wetenschappelijk onderzoek en scholing | CWZ Nijmegen

Verder uitgelegd:

Bekijk de infographic over wat er gebeurt met uw gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Waarom gebruikt CWZ medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis kan helpen om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen en ziekten te behandelen. Veel ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door het bestuderen van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis medische gegevens en lichaamsmateriaal hiervoor kan gebruiken.

Hoe doet CWZ wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal en medische gegevens?

CWZ doet op verschillende manieren wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en lichaamsmateriaal. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld kijken naar verschillen tussen het lichaamsmateriaal van diverse patiënten. Ook kan bijvoorbeeld met medische gegevens uit het dossier onderzocht worden waarom sommige patiënten wel en andere patiënten geen complicaties na een behandeling krijgen.
Verder bestaan er verschillende (landelijke) registraties (bijv. de Nederlandse Kankerregistratie) waarin medische gegevens met verschillende behandelingen worden vastgelegd.

Hoe beschermt CWZ mijn privacy?

CWZ houdt zich aan de afspraken die zijn gemaakt tussen artsen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. De afspraken zijn gebaseerd op bestaande landelijke en internationale richtlijnen en wetgeving. De belangrijkste regels zijn dat het onderzoek nuttig moet zijn en dat uw privacy voldoende beschermd moet worden. Voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebruikt CWZ anonieme of gecodeerde medische gegevens en/of anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal. Bij anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal is nooit meer te achterhalen van wie deze afkomstig zijn. Coderen gebeurt als er geen gebruik kan worden gemaakt van anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal. De medische gegevens en het lichaamsmateriaal krijgen in dat geval een nummer (code), waardoor deze niet direct tot u als persoon herleidbaar zijn. De onderzoeker werkt alleen met deze code. De code wordt toegewezen door de verstrekker van de medische gegevens en/of lichaamsmateriaal; dit is iemand uit uw behandelteam. Wetenschappelijk onderzoek wordt in CWZ alleen uitgevoerd door medewerkers die bevoegd zijn om dit te mogen uitvoeren. Uiteraard zijn alle onderzoekers verplicht uiterst zorgvuldig met uw privacy om te gaan. 

Wordt er samengewerkt met andere ziekenhuizen of bedrijven?

Een onderzoeker kan samenwerken met andere onderzoekers uit Nederland of het buitenland. Dit is nodig om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken en om van voldoende patiënten gegevens en/of lichaamsmateriaal te hebben om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Alleen gecodeerde of anonieme medische gegevens en/of anoniem of gecodeerd lichaamsmateriaal zal gedeeld worden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Welke keuze kan ik maken?

Wij vragen u te kiezen: Heeft u wel of geen bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Stel, u heeft geen bezwaar. Wat zijn de gevolgen?
Als u geen bezwaar maakt, kunnen uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn geen voordelen voor uzelf: uw behandeling wordt er nu niet beter door. Het kan soms lang duren voordat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek leiden tot betere behandelingen. Ook krijgt u geen geld als uw medische gegevens of lichaamsmateriaal worden gebruikt. Er zijn ook geen nadelen: Voor het onderzoek gebruikt de onderzoeker maar een klein deel van het opgeslagen lichaamsmateriaal. Er blijft altijd genoeg over voor uw eigen diagnose en behandeling, mocht dat nodig zijn. 

Stel, u heeft bezwaar. Wat zijn de gevolgen?
Als u bezwaar maakt, gebruikt CWZ uw medische gegevens en lichaamsmateriaal niet voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs. Bezwaar maken heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw arts of uw behandeling. CWZ bewaart het lichaamsmateriaal ook als u bezwaar maakt. Het eerste doel van het bewaren is namelijk om onderzoek te kunnen doen als u met nieuwe klachten naar CWZ komt.

Wilt u het niet? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Leg uw bezwaar zelf vast in patiëntportaal MijnCWZ. Dat kan via het menu onder 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar'.
 • U kunt het doorgeven aan uw arts of bij de betreffende polikliniek waar u onder behandeling bent.
 • Of vul het bezwaarformulier in en geef af bij uw behandelend arts of de polikliniek waar u onder behandeling bent.
 • U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt. Uw bezwaar wordt geregistreerd in uw elektronisch patiëntendossier.

Wat is wetenschappelijk onderzoek met handelingen of extra afgenomen lichaamsmateriaal?

Soms vraagt CWZ u om handelingen te verrichten of extra lichaamsmateriaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op dat wetenschappelijk onderzoek is de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing. In deze gevallen zal er schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Hoe regel ik bezwaar voor wilsonbekwame en minderjarige patiënten?

Het kan zijn dat u deze informatie leest als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. U bent bijvoorbeeld de ouder van een kind jonger dan 16 jaar, de mentor van een verstandelijk beperkte patiënt of u vertegenwoordigt een patiënt die in coma ligt. Aan deze patiënten die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, biedt de wet extra bescherming. Als u ouder/voogd bent van een minderjarige patiënt of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt die niet zelf kan beslissen (een wilsonbekwaam patiënt), dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal van deze patiënt. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen daarnaast ook zelf bezwaar maken.

Wat doe ik bij vragen of klachten over deze informatie?

De medewerkers van CWZ helpen u graag verder. Als u niet tevreden bent met de manier waarop er in CWZ wordt omgegaan met medische gegevens en/of lichaamsmateriaal, kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van het CWZ, via FG@verwijder-dit.cwz.nl. U kunt ook het klachtenformulier invullen.
 

Auteursrechten

Een deel van deze tekst is afkomstig uit de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw overgebleven lichaamsmateriaal: geen bezwaar?’ van COREON (Commissie Regelgeving Observationeel Onderzoek) en VUmc. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in CWZ.

Mag CWZ u benaderen voor ervaringsonderzoek?

Ja dat mag, tenzij u bezwaar heeft.

Wij vinden uw mening en ervaring erg belangrijk. CWZ voert daarom regelmatig onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn en onze zorg verbeteren. De patiënttevredenheidsonderzoeken zijn in het belang van een goede zorgverlening. CWZ kan u voor een ervaringsonderzoek benaderen, bijvoorbeeld per e-mail. 

Uitnodigingen voor ervaringsonderzoek

Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef om patiënten uit te nodigen voor een ervaringsonderzoek. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met de patiëntgegevens omgegaan: alleen de noodzakelijke gegevens worden gebruikt. Medewerkers die met deze gegevens werken, hebben een beroepsgeheim dat is vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. In het onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijblijvend en dus niet verplicht.

Bezwaar maken tegen uitnodigingen voor ervaringsonderzoek

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?

Dat verschilt per onderzoek. Dit wordt in de uitnodiging altijd verteld. Meestal duurt het invullen tussen de 5-15 minuten.

Welke vragen worden gesteld?

Onderzoeken kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over uw polibezoek, opname, de communicatie, de zorg door artsen en verpleegkundigen, nazorg en digitale middelen zoals apps.

De vragenlijst werkt niet. Wat nu?

Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.

Ik wil niet deelnemen aan een onderzoek. Wat nu?

Deelname aan een onderzoek is geheel vrijblijvend en niet verplicht. U hoeft de vragenlijst niet in te vullen.

Is deelname anoniem?

Ja, we verwerken alle resultaten van een onderzoek anoniem. In een onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn.

Kan ik alleen via internet aan een onderzoek deelnemen?

Ja. Aan een onderzoek kunt u alleen deelnemen als u hiervoor een uitnodiging heeft gehad per e-mail.

Kan ik mijzelf aanmelden voor een onderzoek?

Nee. Wilt u op een andere manier uw ervaring, vraag of opmerking delen met ons? Bekijk hier op welke manieren u dat kunt doen.

Waarom word ik uitgenodigd voor een onderzoek?

We nodigen een willekeurige groep van patiënten uit die onlangs in CWZ behandeld zijn voor deelname aan een onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Welke gevolgen heeft deelname aan een onderzoek?

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling. Uw behandelaar en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoonlijke antwoorden.

Hoe kan het dat iemand die is overleden toch een uitnodiging voor een onderzoek heeft gehad?

Bij het selecteren van patiënten voor een onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld verhuizen, overlijden, andere wijzigingen) van een patiënt wat nog niet in onze systemen verwerkt is.

In dit geval verzoeken we patiënten of naasten vriendelijk om de uitnodiging als niet verzonden te beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe kan ik mij afmelden zodat ik geen uitnodigingen meer krijg voor ervaringsonderzoek?

 • In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.
 • Of geef het door bij de registratiebalie of polikliniek waar u onder behandeling bent.

Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef.

Kan ik de resultaten van onderzoek inzien?

CWZ publiceert regelmatig resultaten van ervaringsonderzoeken op de website. Dat geldt niet voor alle onderzoeken. Hiervan worden de resultaten gebruikt om de zorg te verbeteren of indien nodig een vervolgonderzoek uit te voeren.

Wat gebeurt er met de resultaten?

We verwerken alle resultaten anoniem. Het is voor het ziekenhuis belangrijk te weten hoe patiënten onze zorg ervaren. De resultaten worden anoniem en niet herleidbaar gedeeld met de desbetreffende afdeling. Op basis van de resultaten kan de zorg worden verbeterd of indien gewenst een vervolgonderzoek worden ingesteld.

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Voor meer informatie of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice, telefoonnummer 024 365 73 00 of stuur een e-mail naar onderzoek@verwijder-dit.cwz.nl.

Mag CWZ uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gebruiken?


CWZ biedt steeds meer informatie digitaal aan in uw persoonlijke patiëntportaal MijnCWZ. Hiervoor ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, zodat we dit kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het toesturen van digitale afspraakbrieven, afspraakherinneringen, medisch inhoudelijke vragenlijsten en ervaringsonderzoeken. Als u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan CWZ doorgeeft, dan gaan wij ervan uit dat wij deze hiervoor kunnen gebruiken.

Wat zijn de voordelen van digitale informatie?

Met digitale informatie over bijvoorbeeld uw afspraken ontvangt u altijd op tijd een bericht in uw inbox als er afspraakinformatie voor u klaarstaat op MijnCWZ. Zo heeft u de actuele afspraakinformatie altijd bij de hand, op elk moment van de dag. Lees meer over digitale afspraakbrieven.

Hoe kan ik mijn e-mailadres of mobiele telefoonnummer aanpassen?

Dat kunt zelf in patiëntportaal MijnCWZ onder 'Mijn gegevens'. Of klik op het onderdeel 'Controleer mijn gegevens'. Dan controleert u onder andere uw e-mailadres en telefoonnummer en kunt u deze veranderen.
U kunt het ook doorgeven bij de registratiebalie of de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Wat moet ik doen als ik geen e-mails of sms wil ontvangen?

 • U kunt dit zelf aangeven in patiëntportaal MijnCWZ via het menu 'Mijn gegevens'. Of klik op het onderdeel 'Controleer mijn gegevens'.
 • U kunt het ook doorgeven bij de registratiebalie of de polikliniek waar u onder behandeling bent.