Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp (SEH) is er voor u bij een trauma of noodsituatie. Een deskundig team staat 24/7 klaar om u te helpen. 

De SEH voldoet aan alle moderne eisen en is uitgerust om grote groepen patiënten op te vangen. We zijn onderdeel van het Spoedplein Nijmegen, waar ook de Huisartsen-spoedpost, de Tandartsenpost en de Dienstapotheek zitten. 

Bereikbaarheid

024 365 83 22
De spoedeisende hulp is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

Wat is spoed?

U kunt terecht bij de spoedeisende hulp als er sprake is van spoed. Dit is het geval als:

  • u onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en per ambulance naar de spoedeisende hulp wordt gebracht
  • uw huisarts u verwijst naar de spoedeisende hulp.

Eerst naar de huisarts

Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar de spoedeisende hulp gaat. De huisarts bepaalt of uw doorverwezen wordt naar de spoedeisende hulp. Ook als de klachten al langer bestaan en als u met deze klachten al eerder bij uw huisarts bent geweest, verzoeken wij u met klem om eerst uw eigen (dienstdoende) huisarts te raadplegen. Op die manier blijven de wachttijden voor echte spoedpatiënten beperkt.

Huisartsen-spoedpost

Tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in de weekenden kunt u een huisarts raadplegen op de huisartsen-spoedpost. Deze post is gevestigd op het Spoedplein van CWZ, naast de spoedeisende hulp. De huisarts kan verwijzen naar ons of naar de eerste harthulp of de afdeling verloskunde.

Gang van zaken SEH

Neem altijd uw legitimatiebewijs mee! Lees meer over de gang van zaken op de SEH.

Kinderen op de SEH

Kinderen kunnen bij ons rekenen op een kindvriendelijke behandeling. Dit betekent dat:

  • Zij altijd voorrang krijgen, zodat zij niet lang hoeven wachten.
  • Er voor hen een speciale onderzoeks- en behandelkamer is met wat speelgoed.
  • Alle kinderen worden nagekeken volgens een landelijk protocol. Dit betekent dat uw kind helemaal onderzocht wordt, ook al heeft uw kind bijvoorbeeld alleen een gebroken arm of komt het wegens buikklachten. Wij doen dat om mogelijk ander letsel te signaleren of een andere oorzaak te vinden. In zeldzame gevallen kan er een vermoeden op kindermishandeling zijn. Hiervoor heeft CWZ een aanpak ontwikkeld. Lees meer in de folder Uw kind veilig, bij ons en bij u.

Wies over spoedeisende hulp en opname

Wies Rehe (84) kwam met een verdenking van een longembolie op de spoedeisende hulp. Gelukkig was het geen gevaarlijk bloedpropje, maar er werd wel iets anders gevonden.

Wies Rehe,
patiënt Spoedeisende hulp
Lees haar verhaal

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.