Locaties spoedeisende hulp

Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van deze afdeling.

Poliklinieken

Locaties

Routenummer

Spoedeisende hulpNijmegen

Spoedplein
Route en parkeren

GipskamerNijmegenB58

 

  

Verpleegafdelingen

Locaties

Routenummer

Acute opname afdelingNijmegenC14