Faciliteiten spoedseisende hulp

Hieronder leest u over de faciliteiten op de SEH.

De spoedeisende hulp van CWZ heeft de beschikking over 19 onderzoeks- en behandelkamers. Zij liggen rond een centraal werkeiland van de artsen en verpleegkundige. Van hieruit is er goed overzicht op alle kamers. Op het digitale ruimteoverzicht is er te zien welke patiënten in welke kamers zijn. Tevens is zichtbaar rede van komst en welke urentiecode (kleurcode triage) de patiënt heeft. Ook is te zien wie de zorg draagt voor de patiënt.

Onderzoeks- en behandelkamers

De meeste onderzoeks- en behandelkamers zijn multifunctioneel. Elk type patiënt kan op elke kamer terecht. Afhankelijk van het letsel/aandoening rollen de artsen en verpleegkundige karren met materiaal naar binnen: gips, bloedprikbenodigdheden, verband enzovoort. Er zijn een paar onderzoeks- en behandelkamers die afwijken. Zo is er een aparte kamer voor patiënten met KNO-klachten en een kinderkamer. Patiënten die verwacht worden van bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte worden opgevangen in een speciale isolatiekamer. Voor brandwondpatiënten is er een speciale kamer met douche en bad. Patiënten met groter letsel of levensbedreigende aandoening worden opgevangen in 2 'state of the art'-traumakamers. Deze kamers zijn uitgerust met onder andere röntgenapparatuur en de mogelijkheid voor beademing en monitorbewaking. Ook kunnen er filmopnamen gemaakt worden voor kwaliteitsbewaking en onderwijsdoeleinden.

Ambulances

Ambulances komen binnen in een overdekte hal. Deze biedt plaats aan 4 ambulances. De toegang van ambulances is gescheiden van de andere bezoekersauto's.

Eigen röntgenkamer

De spoedeisende hulp beschikt over een eigen röntgenkamer. Voor CT-, MRI-scans of echografie hoeft de patiënt alleen nog naar de naastgelegen afdeling radiologie.

Familiekamer

Familie van ernstig zieke of overleden patiënten kan gebruik maken van een familiekamer. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een familiezorgverpleegkundige of geestelijk verzorger.

Wachtruimtes

Er zijn 2 wachtruimtes. De eerste ligt op het Spoedplein en is vrij toegankelijk. De tweede wachtruimte ligt een deur verder. Nadat de patiënt is ingeschreven wacht hij hier samen met maximaal 1 begeleider. In de wachtruimtes hangen beeldschermen die zakelijke informatie geven en onspannende programma`s tonen. U vindt er een koffieautomaat en een snackautomaat.