Astma medicijnen

Astma is (nog) niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen voor.

De meeste mensen met astma krijgen medicijnen die ze moeten inademen (inhaleren) met een puffer. Dit heeft als voordeel dat het medicijn direct terechtkomt waar de klachten ontstaan, namelijk in de longen.

Hoe verloopt de behandeling met medicijnen bij astma?

Er zijn verschillende soorten medicijnen:

Andere behandelingen
Als bovenstaande behandelingen niet helpen, zijn er afhankelijk van het type astma en de persoon, extra behandelingen mogelijk. Bij ernstige allergische astma kan gestart worden met Omalizumab. Dit is een antistof die de allergische antilichamen (igE) weg vangt. Deze behandeling bestaat uit regelmatige toediening van injecties en gebeurt op de dagbehandeling. Bij niet-allergische eosinofiele astma kan bijvoorbeeld gestart worden met prednison.

Zwangerschap
Medicijnen voor astma kunnen tijdens de zwangerschap veilig gebruikt worden. Zwanger zijn of willen worden, is dus geen reden om met medicijnen te stoppen. Bespreek uw zwangerschap en medicijngebruik met uw longarts en/of gynaecoloog.

Waar vindt de behandeling met medicijnen bij astma plaats?

Een team van longartsen, longverpleegkundigen en longfunctieassistenten helpt u zo goed mogelijk om uw astma zo stabiel mogelijk te krijgen. We stellen samen een persoonlijk behandelplan op en stellen uw medicijnen goed in.

De behandeling van mensen met astma gebeurt op de afdeling longziekten. Er is een goede samenwerking met de speciale longverpleegkundigen, de huisarts, de ZZG en eventueel met een derdelijns centrum voor revalidatie. Na onderzoek en het opstellen van een behandelplan, krijgt uw eigen huisarts in uw behandeling de regierol. De afdeling longziekten adviseert en ondersteunt hierbij.

Bij mensen die ook veel last hebben van hun neus of bijholtes, werken we samen met de afdeling KNO. Patiënten worden besproken in een gezamenlijk overleg tussen longarts, KNO-arts en, bij kinderen, ook door een kinderarts.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.