Goede medische zorg voor kwetsbare ouderen

Geriatrie van CWZ Nijmegen maakt zich sterk voor goede kwaliteit van zorg aan alle kwetsbare ouderen op alle verpleegafdelingen binnen CWZ.

U wordt opgenomen op die afdeling waar u de specifieke zorg voor uw ziekte krijgt, bijvoorbeeld de afdeling hartziekten, chirurgie, interne geneeskunde of neurologie.

Advies op maat

De afdeling ondersteunt op verzoek de afdeling waar u verblijft in de zorg, door advies op maat aan uw behandelaar. U wordt  tijdens de opname bezocht door de verpleegkundig consulent geriatrie of de klinisch geriater. Vaak volgt na de opname nog een polibezoek op de afdeling geriatrie om te kijken of u voldoende hersteld bent. Eventuele andere problemen kunnen in alle rust bekeken worden.

Bij CWZ werken 5 klinisch geriaters, 3 verpleegkundig specialisten en 5 verpleegkundig consulenten klinische geriatrie.  

Stap dichter naar huis

De afdeling geriatrie van CWZ Nijmegen werkt voordurend aan de verbetering van zorg aan (kwetsbare) ouderen. Een opname in een ziekenhuis kan veel negatieve gevolgen hebben. Ouderen lopen meer gevaar op bijkomende ziekten en achteruitgang in hun zelfstandigheid. Om dit tegen te gaan is er een werkwijze ontwikkeld, genaamd “Stap Dichter Naar Huis”. Dit is gericht op het zo actief en zelfstandig mogelijk blijven gedurende de ziekenhuisopname en ziekte.

Folder 'Stap dichter naar huis'

Bijscholing in de zorg voor kwetsbare ouderen

Binnen deze werkwijze verzorgen de verpleegkundig consulenten geriatrie voor bijscholing van de medewerkers op andere afdelingen in de specifieke zorg voor (kwetsbare) ouderen. Op iedere afdeling is een verpleegkundige beschikbaar met speciale interesse en kundigheid op gebied van geriatrie (aandachtvelders). Verpleegkundig consulenten geriatrie zetten met die aandachtsvelders belangrijke stappen om de zorg aan ouderen steeds beter te maken.

De afdeling geriatrie heeft als doel om iedereen werkzaam in CWZ meer vaardig te maken in het herkennen en omgaan en behandelen van geriatrische problematiek.

Mantelzorg

De steun van mantelzorg is voor u erg belangrijk. De mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan een goed verblijf in het ziekenhuis en aan de verzorging na de opname. In CWZ betrekken we de mantelzorgers bij de zorg. Voor en tijdens de opname wisselen we informatie uit en maken we gezamenlijk afspraken over de zorg. Tijdens de opname in het ziekenhuis spreken we af wie het aanspreekpunt is bij de familie en wie de contactpersoon is vanuit het ziekenhuis. Ook bespreken we de rol van de mantelzorger. De mantelzorger kan desgewenst ondersteunen in de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige.