Geriatrie: onderzoek en individueel behandelplan

Bij CWZ Nijmegen is de ouderenzorg volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt. De geriaters zijn op alle afdelingen aanwezig. Een patiënt met een specifieke aandoening wordt verzorgd op de afdeling waar de specifieke zorg voor die aandoening beschikbaar is.

Een verwijzing voor een geriatrisch onderzoek wordt gedaan door uw huisarts, een specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts of andere medisch specialist.

Bij een uitgebreid geriatrisch onderzoek werken de klinisch geriater en de verpleegkundige geriatrie nauw samen tijdens uw eerste bezoek. De klinisch geriater gaat met u in gesprek gaan over uw wensen, klachten en belastbaarheid. We stellen het op prijs wanneer bij dit eerste bezoek een vertrouwenspersoon voor u aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld uw partner of een familielid zijn, maar ook iemand die u heel goed kent. We vragen dit omdat we zo in één keer veel informatie krijgen. Dat helpt ons bij het verhelderen van de problemen.

Nadat u bent onderzocht worden alle gegevens bezien en volgt er een overzicht van de problemen. Ook wordt helder wat er mogelijk is om te verbeteren. De klinisch geriater bespreekt de uitslag en het vervolgtraject met u en uw vertrouwenspersoon. Samen met u wordt een individueel behandelplan gemaakt dat zoveel mogelijk bij uw situatie en wensen aansluit. De verpleegkundig consulent geriatrie maakt een kort verslag van het uitslag-gesprek met het behandelplan. U krijgt dat direct mee naar huis om het daar nog eens rustig na te kunnen lezen

Patiëntenfolders polikliniek geriatrie