Schedel en hersenletsel

Letsels aan het hoofd kunnen de schedel, de hersenen of beide beschadigen.

Iedereen is er zich wel van bewust dat een letsel aan het hoofd (Latijn: trauma capitis) een ernstige zaak is. In het hoofd zitten immers de hersenen, die de grondslag zijn van ons hele geestelijke leven. Omdat de hersenen in mechanisch opzicht een breiig zachte massa vormen en dus heel kwetsbaar zijn voor mechanisch geweld, heeft de natuur ze ter bescherming opgeborgen in een harde benige doos: de schedel.

Letsels aan het hoofd kunnen dus de schedel, de hersenen of beide beschadigen. Het idee dat de ernst van de schedelbeschadiging evenredig is aan die van de hersenbeschadiging, gaat echter maar ten dele op. Zo zijn bijvoorbeeld bij letsels, waarbij de schedel plaatselijk door een scherp voorwerp is ingeslagen, de hersenen alleen ter plekke door de ingedrukte botsplinters beschadigd, terwijl de rest van de hersenen er goed vanaf komen. Men kan dit vergelijken met de kreukelzone van een auto. Een deel van de energie wordt opgevangen door het bot van de schedel en niet overgedragen aan de hersenen. Aan de andere kant is bij letsels die het hele hoofd met grote kracht treffen, zoals bij botsingen in het snelverkeer, de schedel vaak helemaal gaaf, terwijl de hersenen binnenin zeer ernstig zijn beschadigd: dit noemt men het gesloten schedelletsel.

Toon meer

Waarom naar CWZ met schedel- en hersenletsel?

Bij schedel- en hersenletsel is het erg belangrijk dat zo snel mogelijk wordt vastgesteld wat de eventuele schade is. Op de polikliniek neurologie zijn korte toegangstijden waardoor u snel terecht kunt. Schade aan hersenen kan niet meer herstellen. Wel kunt u zo goed mogelijk leren leven met uw aandoening. Onze specialisten van revalidatiegeneeskunde helpen u daarbij. Ook hebben we een speciaal revalidatietraject waarbij verschillende specialismen samenwerken. Hierdoor revalideert u op de best mogelijke manier.