Hersenkneuzing

Hiervan spreken we als het bewustzijnsverlies van langere duur en dieper is en als er neurologische stoornissen zijn zoals verlammingen.

  Het beeld van de hersenkneuzing omvat een heel scala van hersenbeschadigingen:

  • lichte graden die snel en vrij volledig herstellen
  • ernstiger graden die langduriger bewusteloosheid (coma) geven en dan herstellen met allerlei graden van neurologische restverschijnselen en invaliditeit
  • zeer ernstige graden waarbij patiënten comateus blijven en na kortere of langere tijd overlijden.

  Score van hersenbeschadiging
  Omdat het bewustzijnsverlies (coma) een goede graadmeter is voor de hersenbeschadiging, drukt men dit uit in de zogenaamde Glasgow Coma Scale (GCS). De patiënt krijgt een score. Die wordt bepaald door:

  • het al of niet openen van de ogen
  • het maken van armbewegingen
  • het maken van geluiden op pijnprikkels, op aanspreken, dan wel spontaan.

  De minimale score is 3, de maximale 15 punten. We spreken van:

  • zeer ernstig hersenletsel als de GCS-score 3-8 bedraagt
  • matig ernstig hersenletsel bij een GCS-score van 8-14
  • lichter hersenletsel bij een GCS-score boven de 14.
  Toon meer