Hersenschudding

Na een val of slag op het hoofd verliest iemand kortdurend het bewustzijn.

Het is de lichtste vorm van hersenletsel. De medische naam is commotio cerebri.

Wat zijn de symptomen / klachten van een hersenschudding?

Het uit zich hierin dat de patiënt na een val of slag op het hoofd kortdurend het bewustzijn verliest, en daarna de herinnering blijkt te hebben verloren voor de tijd van het ongeval en een poos ervoor (zogenaamde retrograde amnesie).

Met toenemende ernst van de hersenschudding is de duur van het bewustzijnsverlies en van de retrograde amnesie ook langer.