Ergotherapie

Wie zijn we?

Op de afdeling ergotherapie werken meerdere ergotherapeuten. Ieder heeft een eigen aandachtsgebied. De ergotherapeuten werken poliklinisch, op verpleegafdelingen of op beide plekken in CWZ. Elke arts kan een ergotherapeut inschakelen om bij een patiënt op een verpleegafdeling langs te gaan.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op de activiteiten van het dagelijkse leven. Dat zijn taken of acties die u vaak uitvoert. Vanwege een ziekte of een beperking zijn er problemen ontstaan in het uitvoeren van deze activiteiten of taken. Samen met de ergotherapeut gaat u kijken:

  • wat de beperking precies is
  • welke activiteiten u niet meer kunt uitvoeren
  • wat een oplossing hiervoor zou kunnen zijn

Het doel is om uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.

Wat doen we?

Elke ergotherapeut verricht werk op maat. De mogelijkheden en beperkingen zijn bij iedere patiënt anders.

Behandeling vanuit huis

Het doel is dat de patiënt zich thuis zelfstandig kan redden in het dagelijkse leven. Onze behandelmogelijkheden:

  • Training van functies. Dat gebeurt vaak als u weer thuis bent. Bijvoorbeeld na handletsel tijdens de poliklinisch handrevalidatie, of na een beroerte tijdens poliklinische revalidatie neurologie.
  • Ergotherapie tijdens de opname, zoals het omgaan met een rolstoel als start van de revalidatie of het voorkomen van andere klachten, zoals doorliggen.
  • Maken van hulpmiddelen, zoals een spalk.
  • Therapie in een groep, waarbij u advies krijgt over belasting en belastbaarheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de longafdeling.
  • Cognitieve revalidatie, zoals het programma 'niet rennen maar plannen'.

Meer over ergotherapie

Website Ergotherapie Nederland

Contact

Telefoon
024 365 84 80

Ergotherapie
C18

Adres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Behandeling tijdens opname

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken dagelijks de verpleegafdelingen. Door mee te kijken bij uw dagelijkse handelingen, kunnen we een plan maken om deze activiteiten te trainen. Wat kan er nog wel? Bent u in staat om veilig en zelfstandig thuis te functioneren? 

Ook ondersteunen we bij het mobiliseren, door een rolstoel in te zetten waar nodig. Het trainen gebeurt zowel op de verpleegafdeling (bijvoorbeeld het wassen) als in de oefenruimte op de afdeling ergotherapie. Meer over ergotherapie behandeling tijdens opname.

Handenspreekuur
Op ons handenspreekuur kunt u terecht met hand, pols, en/of onderarmklachten. Lees meer > 

Handtherapie
Handtherapie is erop gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken. Lees meer >

Gang van zaken ergotherapie 
Waarvoor kunt u bij ergotherapie terecht en hoe gaat dat in zijn werk? Lees meer >

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

D
L
P
R
S