Maligne hyperthermie expertisecentrum

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Maligne hyperthermie (MH) is een zeldzame, levensbedreigende complicatie van algehele anesthesie. CWZ beschikt over het enige expertisecentrum in Nederland op dit gebied. Het ministerie van VWS erkende het centrum in maart 2017.

Waarom naar CWZ bij maligne hyperthermie?

  • In CWZ is hét landelijke expertisecentrum maligne hyperthermie gevestigd
  • Dit centrum is erkend door het ministerie van VWS
  • Het centrum heeft ook een Europese erkenning: is aangesloten bij de European Maligne Hyperthermie Group
  • Veel wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband
  • Goede samenwerking binnen en buiten CWZ met klinisch chemici, neurologen, chirurgen, klinisch genetici, en biochemici
  • Vast aanspreekpunt voor de Vereniging Spierziekten Nederland
  • Enige ziekenhuis dat spierbelastingtest uitvoert
  • Samenwerking met Radboudumc voor genetisch onderzoek
  • Goede mogelijkheden voor behandeling.

Onderzoeksbeurs maligne hyperthermie

Anesthesioloog Marc Snoeck en neuroloog Nicol Voermans (Radboudumc) kregen in juni 2019 de ‘Regional junior researcher grant 2019’ voor hun onderzoek. Naar nieuwsbericht >

Kans op overlijden door maligne hyperthermie sterk gedaald

Lees het interview (april 2019) met anesthesioloog Marc Snoeck over de ontwikkelingen op het gebied van maligne hyperthermie.

Bereikbaarheid

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
Secretariaat: 024 365 87 02

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur 

'Ik ben trots op de erkenning én het team!'

Lees het interview (maart 2017) met anesthesioloog Marc Snoeck over de erkenning van het expertisecentrum maligne hyperthermie. 

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.