Maligne hyperthermie behandeling

Bij een aanval van maligne hyperthermie stopt de anesthesioloog onmiddellijk het toedienen van het anesthesiegas en geeft zo snel mogelijk dantroleen. 

Zo'n aanval vindt in uitzonderlijke gevallen plaats tijdens een operatie met narcose.

Hoe verloopt de maligne hyperthermie behandeling?

 • Bij herkenning van een MH-aanval stopt de anesthesioloog onmiddellijk het toedienen van het uitlokkend middel (anesthesiegas). Er wordt dan zo snel mogelijk dantroleen toegediend. Dit is een antidotum (tegengif) dat er voor zorgt dat er minder calcium in de spier wordt vrijgesteld. Op alle OK's in Nederland is er het veiligheidsadvies om dit middel beschikbaar te hebben. 
 • Algemene maatregelen zoals hyperventilatie ter correctie van de hoge CO2-productie, vochttoediening en afkoeling kunnen eveneens noodzakelijk zijn. De vervolgbehandeling vindt op de IC plaats.
 • In CWZ is op de OK een actief koolstoffilter aanwezig dat de uitlokkende stoffen uit het anesthesie-apparaat tegenhoudt. Dit apparaat wordt ingezet als de patiënt bekend is met maligne hyperthermie.

Waarom naar CWZ bij maligne hyperthermie?

 • In CWZ is het landelijke expertisecentrum maligne hyperthermie gevestigd
 • Dit centrum is erkend door het ministerie van VWS
 • Het centrum heeft ook een Europese erkenning: is aangesloten bij de European Maligne Hyperthermie Group
 • Veel wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband
 • Goede samenwerking binnen en buiten CWZ met klinisch chemici, neurologen, chirurgen, klinisch genetici, en biochemici
 • Vast aanspreekpunt voor de Vereniging Spierziekten Nederland
 • Enige ziekenhuis dat spierbelastingtest uitvoert
 • Samenwerking met Radboudumc voor genetisch onderzoek
 • Goede mogelijkheden voor behandeling.

Waar vindt maligne hyperthermie behandeling plaats?

De behandeling van maligne hyperthermie vindt direct plaats, als het zich voordoet. Dat is tijdens de operatie, op de operatiekamer. 

De vervolgbehandeling vindt op de IC plaats. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.