Bronchoscopie

Een bronchoscopie is een kijkonderzoek in de luchtwegen.

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in de longen (bronchiën).

Toon meer

U krijgt een broncoschopie bij:

  • aanhoudende onverklaarbare hoest
  • aanhoudende piepende ademhaling
  • abnormaal opgeven van slijm (sputum)
  • vermoeden van een infectie
  • vermoeden van een kwaadaardige aandoening
  • stoppen van een bloeding
  • openmaken van verstopte luchtwegen
  • iets uit de longen weghalen.

Hoe verloopt een bronchoscopie?

De longarts kijkt met een bronchoscoop in de luchtwegen. De bronchoscoop is een buigzaam slangetje met een lamp en een camera erop. Via het slangetje bekijkt de arts de binnenkant van uw luchtwegen in de longen. Het slangetje wordt via de mond in de luchtwegen geplaatst. Natuurlijk wordt de keel tevoren verdoofd. Het onderzoek wordt meestal onder een roesje gedaan. Vaak haalt de arts tijdens het onderzoek meteen kleine stukjes longweefsel weg voor onderzoek. Dit heet een biopsie.

Een bronchoscopie wordt meestal uitgevoerd om een ziekte vast te stellen.

Een bronchoscopie kan ook een behandeling zijn. Het wordt dan een interventie-bronchoscopie genoemd. 

Waar vindt een bronchoscopie plaats?

Een bronchoscopie wordt gedaan op de behandelkamer in het behandelcentrum. U verblijft een aantal uren op de verpleegafdeling longziekten of op de afdeling dagverpleging.

Folder

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.