Interventie-bronchoscopie

Een interventie-bronchoscopie is een behandeling van de luchtwegen via een bronchoscoop.

Tijdens de ingreep kan de arts een tumor in de luchtweg verwijderen met laser of cryotherapie, of een stent plaatsen.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

  • Cryotherapie; een tumor kan via de bronchoscoop behandeld worden met koude-therapie.
  • Lasertherapie: een tumor kan via de bronchosoop verwijderd worden met warme-therapie of elektrocoagulatie.
  • Stentplaatsing: een goedaardige of kwaadaardige vernauwing van de luchtwegen kan behandeld worden door het plaatsen van een prothese in de luchtweg. Dit wordt een stent genoemd.
  • Verwijderen vreemd voorwerp: iets uit de luchtwegen verwijderen zoals bijvoorbeeld een pinda.

De bronchoscoop kan ook gebruikt worden bij onderzoek. Dit longonderzoek wordt een diagnostische diagnostische bronchoscopie genoemd.

Toon meer

Hoe verloopt een interventie-bronchoscopie?

De longarts kijkt met een soort kijkbuis: de bronchoscoop. Een flexibele bronchoscoop is een dun slangetje met een lampje en een lens eraan. Via het slangetje bekijkt de arts de binnenkant van uw luchtpijp en longen. Bij een interventie-bronchoscopie wordt vaak gebruik gemaakt van een starre bronchoscopie. De interventie-bronchoscopie gebeurt daarom vaak onder algehele verdoving.

Waar vindt een interventie-bronchoscopie plaats?

Een interventie-bronchoscopie gebeurt op de operatiekamer of in het behandelcentrum.

Waarom naar CWZ voor interventie-bronchoscopie?

De interventie-bronchoscopie wordt maar in enkele ziekenhuizen in Nederland gedaan. CWZ is er een van. In CWZ zijn longartsen aanwezig met ruime ervaring in de interventie-bronchoscopie. Ze hebben hiervoor een speciale training van enkele maanden in het buitenland gevolgd.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.