Zoeken

205 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

De locatie bestaat uit een combinatie van een hoofdletter en een cijfer. Soms gevolgd door nog een hoofdletter, bijvoorbeeld C52K. De eerste hoofdletter geeft de verdieping(=laag) aan. Door de hoofdin

Veelgestelde vragen

Uw medische gegevens kunt u opvragen door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens: Naam Adres Geboortedatum Patiëntennummer (als u deze weet) Het specialisme waarover u de gegevens wilt

Veelgestelde vragen

Voor sommige DBC-zorgproducten/behandeltrajecten geldt dat het dossier 12 maanden open moet blijven staan, voordat de factuur gestuurd kan worden. Dat is wettelijk verplicht. Vanaf 2015 blijft een DBC

Veelgestelde vragen

We kunnen u een overzicht sturen van de behandelingen/verrichtingen die u heeft gehad in CWZ. U kunt daarvoor contact opnemen met het contactcentrum zorgkosten CWZ, telefoonnummer (024) 365 54 10. U o

Veelgestelde vragen

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de ingangsdatum van de DBC ontvangt de factuur.

Veelgestelde vragen

CWZ stuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan eventueel het eigen risico met u. Bij onverzekerde zorg wordt de factuur verzonden naar de patiënt of naar de verzekeraar,

Veelgestelde vragen

Bij een restitutiepolis en zorg die buiten het basispakket valt, sturen we de factuur naar u. Afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft, kunt u dit declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt hierv

Veelgestelde vragen

Het tarief is een gemiddelde prijs die gebaseerd is op een gemiddeld profiel van de patiënt. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van een DBC niet gedaan zijn, omdat ze bij u niet nodig waren.

Veelgestelde vragen

U kunt uw vraag veilig stellen aan de inschrijfbalie via een e-consult in patiëntportaal MijnCWZ. Ga naar MijnCWZ en log in met DigiD. Kies de pagina ‘e-consult’ in het menu. Kies 'start nieuw e-consu

Veelgestelde vragen

De folders van CWZ vindt u bij het betreffende specialisme via deze link .

Veelgestelde vragen

Als u een klacht heeft, kunt u een aantal dingen doen. Hier leest u de verschillende mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Ja, op het parkeerterrein voor CWZ en in de parkeergarage naast CWZ. Hier vindt u de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Hierover overlegt u met de afdelingsverpleegkundige. Er zijn verschillende mogelijkheden: uw familie kan u wegbrengen met auto u gaat per rolstoeltaxi (u zorgt zelf voor een rolstoel en taxi) een aant

Veelgestelde vragen

Het verpleeghuis waar u op dat moment verblijft regelt de thuiszorg.

Veelgestelde vragen

Nee. U blijft zolang het nodig is in het verpleeghuis. Dit gebeurt in overleg met u, de verpleeghuisarts en de anderen die voor u zorgen.

Veelgestelde vragen

Het transferpunt zorg van CWZ regelt voor CWZ-patiënten de thuiszorg en de indicatie voor de zorg die ze nodig hebben.

Veelgestelde vragen

Helaas is er geen pinautomaat aanwezig. U kunt wel een klein bedrag (max. € 20,-) pinnen bij de kassa van het restaurant in de Binnentuin. U hoeft hiervoor geen consumptie te kopen.

Veelgestelde vragen

Deze staan bij de ingang van CWZ. De borg is € 1,00.

Veelgestelde vragen

Bent u langer dan 3,5 uur in het ziekenhuis? Of komt u meerdere keren op één dag? Dan is het voor u voordelig om een dagkaart te kopen. Deze kost € 7,50 en is te koop via de parkeerautomaat. Met deze

Veelgestelde vragen

Op de operatiekamer werken verschillende mensen die allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben: Operateur De operateur voert de operatie uit. Dit kunnen allerlei medisch specialisten zij