Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Vijf expertisecentra CWZ opnieuw erkend door STZ

27 december 2023

Opnieuw zijn vijf expertisecentra van CWZ door STZ erkend. Een blijk van waardering voor de unieke deskundigheid op het gebied van prostaatkanker, kinderdiabetes, hoofd- en aangezichtspijn, patellofemorale chirurgie en mycologie (schimmels).

Expertisecentra | CWZ Nijmegen

Opnieuw zijn vijf expertisecentra van CWZ door STZ erkend. Een blijk van waardering voor de unieke deskundigheid op het gebied van prostaatkanker, kinderdiabetes, hoofd- en aangezichtspijn, patellofemorale chirurgie en mycologie (schimmels). Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg, die slechts een beperkt aantal ziekenhuizen mag leveren vanwege de daarvoor benodigde ervaring of beschikbare technische middelen. CWZ heeft daarnaast dit jaar óók weer een erkenning gekregen voor een expertisecentrum zeldzame aandoeningen (ECZA): maligne hyperthermie. Deze expertises zijn voornamelijk bij de academische centra belegd, dus extra bijzonder. Arnela Haagmans, manager CWZ academie: ‘Een heel mooie prestatie van al deze centra, want de aanvraag voor een expertisecentrum is niet gemakkelijk. Daar mogen we trots op zijn.’

Hoe zit het precies?

Samen met 26 andere ziekenhuizen in Nederland mag CWZ zich een topklinisch ziekenhuis noemen. In deze ziekenhuizen ligt de focus, naast het bieden van een goede basiszorg, op opleiden, wetenschap en innovatie. Bovendien wisselen de ziekenhuizen kennis en expertise uit. In deze huizen bestaan ook topklinische erkenningen. Een afdeling of polikliniek krijgt een topklinische erkenning wanneer het aan verschillende eisen voldoet, zoals multidisciplinair werken en het inzetten van innovatieve technologieën bij operaties en diagnostiek. Deze zorg binnen de topklinische erkenning is aantoonbaar onderscheidend ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een ziekenhuis.

STZ TEC expertisecentrum prostaatkanker

Het expertisecentrum prostaatkanker biedt zorg voor prostaatkankerpatiënten in alle stadia van de ziekte. In het bijzonder excelleert het centrum in de robot-geassisteerde prostaatverwijdering (radicale prostatectomie), waarbij CWZ, Radboudumc, Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum binnen Prosper samenwerkende prostaatkankerklinieken alle operaties in CWZ verrichten. Daarnaast biedt CWZ als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland de mogelijkheid van het bevriezen (cryochirurgie) van teruggekeerde prostaatkanker na eerdere bestraling.

STZ TEC expertisecentrum kinderdiabetes (Vivendia)

Vivendia, voorheen het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN), heeft landelijke bekendheid vanwege de expertise op het gebied van suikerziekte bij kinderen (kinderdiabetes). Het is een samenwerking tussen CWZ en het Radboudumc. De fusie met de kinderdiabeteszorg uit Rijnstate Arnhem is aanstaande. Patiëntparticipatie en het ontwikkelen van innovaties zijn enkele van de criteria waarop expertisecentra getoetst worden. De innovatie van het Diabetes Groeimodel, samen met de oudercursus Los Vast, is daar één van. Dit model helpt zowel kind als ouders met de taak van zelfstandigheidsontwikkeling bij diabetes.

STZ TEC expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn

In het centrum voor hoofd- en aangezichtspijn van neurologie komen mensen voor hooggespecialiseerde zorg bij chronische pijn. Het beschikt over alle kennis en kunde op gebied van ernstige vormen van hoofdpijn, zoals invaliderende migraine of clusterhoofdpijn

STZ TEC expertisecentrum knie (patellofemorale chirurgie)

Bij patellofemorale klachten is er vaak sprake van een knieschijf die pijnlijk of instabiel is. De pijn wordt erger bij hurken, knielen en traplopen. CWZ heeft unieke landelijk erkende expertise op het gebied van knie(schijf)problemen. Vanuit het hele land worden patiënten doorverwezen.  

STZ TEC expertisecentrum voor schimmelinfecties CWZ/Radboudumc 

Slechts één Nederlands centrum heeft deze erkenning voor zeldzame ziekten, zodat de zorg en expertise voor ernstige schimmelinfecties op dezelfde plek blijven en daar verder ontwikkelen. Het hele land komt naar dit expertisecentrum schimmelinfecties voor adviezen, met name voor de moleculaire diagnostiek en endemische mycosen. Het expertisecentrum voor schimmelinfecties is een samenwerking met het Radboudumc.

Nog meer expertisecentra

Naast deze expertisecentra zijn er drie centra voor zeldzame ziekten erkend door het ministerie van VWS.

Ook zijn er drie expertisecentra die ingrepen verrichten die vallen onder de WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen) en die alleen uitgevoerd mogen worden in ziekenhuizen met een vergunning. Het gaat om:  PCI/dotteren kransslagader, ICD en bijzondere neurochirurgie.

Meer informatie over onze expertisecentra.