Maligne hyperthermie expertisecentrum

Maligne hyperthermie is een zeldzame, levensbedreigende complicatie van algehele anesthesie.

CWZ beschikt over het enige landelijke expertisecentrum in Nederland op dit gebied.

Erkenning
Het ministerie van VWS erkende het centrum in maart 2017. Dit expertisecentrum is één van de unieke expertises van CWZ op het gebied van topklinische zorg.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 87 02
maandag - vrijdag
8.00 - 17.00 uur
anesthesie B02

Waarom naar het expertisecentrum maligne hyperthermie?

  • In CWZ is hét landelijke expertisecentrum maligne hyperthermie gevestigd
  • Dit centrum is erkend door het ministerie van VWS
  • Het centrum heeft ook een Europese erkenning: is aangesloten bij de European Maligne Hyperthermie Group
  • Veel wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband
  • Goede samenwerking binnen en buiten CWZ met klinisch chemici, neurologen, chirurgen, klinisch genetici, en biochemici
  • Vast aanspreekpunt voor de Vereniging Spierziekten Nederland
  • Enige ziekenhuis dat spierbelastingtest uitvoert
  • Samenwerking met Radboudumc voor genetisch onderzoek
  • Goede mogelijkheden voor behandeling.

 

'Ik ben trots op de erkenning én het team!'

Lees het interview (maart 2017) met anesthesioloog Marc Snoeck over de erkenning van het expertisecentrum maligne hyperthermie. 

Onderzoeksbeurs maligne hyperthermie

Anesthesioloog Marc Snoeck en neuroloog Nicol Voermans (Radboudumc) kregen in juni 2019 de ‘Regional junior researcher grant 2019’ voor hun onderzoek. Naar nieuwsbericht >

Kans op overlijden door maligne hyperthermie sterk gedaald

Lees het interview (april 2019) met anesthesioloog Marc Snoeck over de ontwikkelingen op het gebied van maligne hyperthermie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.