Migraine

Migraine is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van intense hoofdpijn.

Deze aanvallen kunnen enkele uren tot meerdere dagen duren en aanzienlijke hinder veroorzaken in het dagelijkse leven. Migraine staat zelfs wereldwijd in de top 5 van meest invaliderende ziekten en komt vaak voor. Naar schatting lijdt ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking aan migraine. Het komt vaker voor bij vrouwen, dan bij mannen.

Oorzaak
Er is nog veel onbekend over de oorzaak van migraine. We weten inmiddels dat genetische aanleg een rol kan spelen. Ook wordt de rol van hormonale schommelingen onderzocht.

Tijdens een migraineaanval worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd en ontregeld, zoals de vijfde hersenzenuw (nervus trigeminus), bloedvaten en bepaalde hersengebieden die betrokken zijn bij de regulatie van pijn, emoties en sensaties. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een van de belangrijke factoren bij het ontstaan van een migraineaanval, het vrijkomen van een neuropeptide (een eiwit) is, genaamd calcitonin gene-related peptide (CGRP). CGRP speelt een rol bij het reguleren van ontstekingsreacties en het overbrengen van pijnimpulsen. Tevens heeft CGRP een functie om bloedvaten te verwijden. Al deze verstoringen in de hersenen kunnen leiden tot de typische symptomen van migraine die optreden in verschillende fasen.

 

Toon meer

Klachten / symptomen migraine

Migraine kent verschillende fasen

  • In de voorfase (prodromale fase) zijn er klachten van dorst, bleekheid, misselijkheid, geeuwen, gedragsveranderingen, stijve nek, vermoeidheid, concentratieproblemen of stemmingsproblemen. Deze klachten kunnen tot 2 dagen voor de hoofdpijnfase optreden.
  • Kort voor de hoofdpijnfase kunnen er voorbijgaande klachten ontstaan. Meestal lichtflitsen of gezichtsveldverlies, soms gevolgd door tintelingen of klachten van gevoelloosheid in een arm of een been of spraakstoornissen. Deze klachten duren doorgaans niet langer dan 1 uur.
  • Tijdens de hoofdpijnfase is er vaak sprake van een eenzijdige kloppende hoofdpijn, misselijkheid (soms met overgeven) en gevoeligheid voor prikkels zoals licht of geluid. De hoofdpijn wordt meestal erger door lichamelijke inspanning. De hoofdpijnfase duurt uren tot dagen. 
  • Tot slot is er een herstelfase waarin vooral vermoeidheid op de voorgrond staat.

Diagnose
De behandelaar stelt de diagnose vooral op basis van uw klachten en maakt daarbij gebruik van een dagboek om het karakter van de hoofdpijn, de bijkomende verschijnselen en het pijnstillergebruik overzichtelijk in kaart te brengen. Het is belangrijk op te merken dat migraine niet zichtbaar is op een scan van het hoofd. Dit betekent niet dat de pijn die ervaren wordt niet echt is, maar meer dat de verstoring in de hersenen niet op een scan vast te leggen is.

Episodische migraine en chronische migraine
Er kan sprake zijn van een episodische en een chronische vorm.

  • Bij episodische migraine is er sprake van minder dan 15 dagen hoofdpijn per maand, gemeten over een periode van 3 maanden.
  • Bij chronische migraine is er sprake van minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine. Veel mensen met chronische migraine gebruiken hiervoor veel pijnstillers. Door toename van de migraineaanvallen neemt het gebruik van pijnstillers toe. Dit kan leiden tot een medicatieovergebruikshoofdpijn (

De ervaren ziektelast kan bij de episodische én de chronische vorm hoog zijn. Maar het onderscheid is belangrijk voor behandelaars, omdat het de keuze van de behandelopties kan beïnvloeden.

Waarom naar CWZ met migraine?

  • Het STZ-erkende expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn beschikt over de nodige kennis en kunde om migraineklachten te verminderen.
  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en voor het delen van kennis en het overbrengen van kennis staan we in contact met diverse verenigingen en hoofdpijncentra binnen Nederland.
  • Ons team van behandelaars bestaat uit verschillende disciplines: hoofdpijnneurologen, verpleegkundig specialisten en medisch psychologen. Zij werken heel nauw samen, zonodig in gecombineerde spreekuren. Daarbij kunt u op één dag meerdere afspraken hebben bij meerdere behandelaars uit het team.
  • Zo hebben we alle expertise in huis en kunnen we vrijwel alle behandelingen vanuit verschillende perspectieven aanbieden.