Verwijzen bij patellofemorale klachten

Het topklinische expertisecentrum (TEC) knie biedt innovatieve topklinische zorg voor mensen met patellofemorale knieklachten. Jaarlijks verwijzen orthopeden honderden mensen naar ons voor beoordeling en (chirurgische) behandeling.

Waarom verwijzen voor patellofemorale knieklachten?

 • In het topklinische expertisecentrum knie behandelen wij uw patiënt volgens de nieuwste inzichten en technieken die in andere ziekenhuizen nog niet beschikbaar zijn. Patellofemorale klachten hebben vaak verschillende oorzaken, waarvoor meerdere behandelingen, operaties en technieken worden gecombineerd. 
 • Onze orthopedisch chirurgen en andere zorgprofesionals hebben aantoonbare wetenschappelijke kennis én jarenlange ervaring op het gebied van patellofemorale chirurgie.
 • De behandelresultaten zijn uitstekend. Het expertisecentrum werkt met uitkomstmaten volgens PROMs-methodiek. De resultaten worden gebruikt voor evaluatie, optimalisatie en innovatie van de patiëntenzorg.
 • Het expertisecentrum doet veel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en -technieken om bestaande behandelingen te perfectioneren.
 • STZ erkend expertisecentrum en als enige in Nederland in bezit van een NOV fellowship voor patellofemorale chirurgie. 

Wanneer verwijst u?

Het topklinische expertisecentrum knie van CWZ richt zich vooral op de topklinische expertise voor patellofemorale klachten en patellofemorale chirurgie en complexe knieklachten. De meeste patiënten kunnen conservatief behandeld worden. Als de conservatieve behandeling niet werkt, dan kunt u doorverwijzen naar ons expertisecentrum. Denk hierbij aan:

 • recidiverende patella luxaties
 • persisterende patellofemorale pijn
 • analyse congenitale anatomische patellofemorale afwijkingen aan de knie
 • knieklachten bij nail patella syndroom, small patella syndroom of meier-gorlin syndroom

Jaarlijks verwijzen meer dan 350 zorgprofessionals hun patiënten aan ons door. Twijfelt u of u moet doorverwijzen of wilt u overleggen? Neem dan contact met ons op (zie contact). 

Hoe verwijst u?

U kunt mensen doorverwijzen naar het expertisecentrum via CWZ orthopedie:

 • door een verwijsbrief te sturen naar orthopedie@cwz.nl
 • of t.a.v. polikliniek orthopedie, postbus 9015, 6500 GS Nijmegen
 • via Zorgdomein (voor huisartsen)
 • na uw verwijzing nemen wij telefonisch contact op met de patiënt.

Welke informatie hebben wij nodig bij de verwijzing?

 • Vermeld bij uw verwijzing het telefoonnummer en e-mailadres van de patiënt.
 • Vermeld ook welke operatieve behandelingen de patiënt al heeft gehad en welke röntgendiagnostiek beschikbaar is of opgevraagd kan worden.
 • Geef informatie over eerdere diagnoses en behandelingen aan de patiënt mee naar de afspraak in CWZ: röntgenfoto’s, MRI, CT en bijbehorende verslagen, informatie over eerdere diagnose en / of behandeling, operatieverslagen inclusief beelden (foto's en video's) en uitslagen van (laboratorium)onderzoek.

Contact voor intercollegiaal overleg

Het topklinische expertisecentrum knie heeft een centrale landelijke positie als informatieloket en vraagbaak voor verwijzers en andere zorgverleners op gebied van patellofemorale knieklachten. Verwijzers (orthopeden, andere medisch specialisten) kunnen ons raadplegen voor het stellen van een diagnose, een helder behandeladvies of een second opinion.Neem contact op met orthopedisch Sander Koëter (rechts op de foto) of orthopedisch chirurg Siebren Tigchelaar.

Telefoon
024 365 82 65 (van 8.30 tot 16.30 uur)

E-mail
orthopedie@verwijder-dit.cwz.nl

Post
CWZ | Polikliniek orthopedie | Postbus 9015 | 6500 GS Nijmegen

Kennisbank voor zorgprofessionals

Het topklinische expertisecentrum knie draagt bij aan het ontwikkelen van een professioneel netwerk voor patellofemorale klachten. We zijn koploper in bovenregionale en landelijke ontwikkelingen, initiator van protocollen en zorgpaden en dragen bij aan professionele richtlijnen kwaliteit. We delen graag onze kennis om het vakgebied te versterken. 

Wetenschappelijk onderzoek bij patellofemorale klachten

Orthopedisch chirurg Sander Koëter: ‘Ik vind het belangrijk om mijn kennis over te dragen. Daarom geef ik scholing en doen we veel aan wetenschappelijk onderzoek voor topklinische zorg. Dat is heel inspirerend. We publiceren regelmatig de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Bekijk onze meest recente publicaties.’