Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een relatief zeldzame, maar buitengewoon hevige vorm van aanvalsgewijze hoofdpijn.

Ongeveer 1 persoon per 1.000 inwoners heeft clusterhoofdpijn. Het komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.

Episodisch of chronisch

Clusterhoofdpijn kan episodisch of chronisch zijn. Episodisch wil zeggen dat de aanvallen weken tot maanden (de clusterperioden) aanwezig zijn, waarna ze weer verdwijnen. Bij chronische clusterhoofdpijn ontbreken deze hoofdpijnvrije perioden geheel of duren ze niet langer dan 1 aaneengesloten maand per jaar. Episodische clusterhoofdpijn kan overgaan in chronische en omgekeerd. Bij episodische clusterhoofdpijn vallen de periodes met aanvallen vaak steeds in hetzelfde jaargetijde. 

Klachten / symptomen clusterhoofdpijn

Een clusterhoofdpijnaanval voel je niet aankomen, treedt vaak ’s nachts op en duurt onbehandeld gemiddeld 30 tot 180 minuten. De pijn is zeer heftig, eenzijdig en zit vaak rondom het oog. De pijn kan uitstralen naar andere delen van het hoofd. Tijdens de aanval treden er aan de kant van de pijn klachten op van onder meer tranenvloed, verstopte neus, loopneus, zweten van het gezicht, afhangend of gezwollen ooglid.

De hoofdpijn is over het algemeen zo heftig dat er tijdens de aanval sprake is van bewegingsdrang. De patiënt gaat onrustig heen en weer lopen, of zit, druk naar voren en naar achteren bewegend, onrustig op een stoel, veelal met de armen gebogen en met de handen drukkend op de pijnlijke plek.

Waarom met clusterhoofdpijn naar CWZ?

Bij de hoofdpijnpoli van CWZ zijn er plaatsen gereserveerd voor mensen die erg veel last hebben van hoofdpijn. Zo kunt u op één dag meerdere zorgverleners spreken en hoeft u maar 1 afspraak te plannen. Er is veel kennis en ervaring aanwezig en er wordt intensief samengewerkt met de belangrijkste kenniscentra in Nederland.

Verpleegkundig consulent hoofdpijn

In CWZ is een verpleegkundig consulent aanwezig die gespecialiseerd is in hoofdpijn. Zij bespreekt samen met u uw klachten en geeft adviezen over uw leefstijl, het omgaan met hoofdpijn en hoe u de medicijnen moet gebruiken.

Folders