Operatie plaatselijke verdoving

Bij plaatselijke verdoving wordt een deel van uw lichaam verdoofd tijdens de operatie.

Een plaatselijke verdoving is een vorm van anesthesie. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij kleine ingrepen. U bent tijdens de behandeling wakker.  Deze operaties gebeuren meestal in het behandelcentrum dagkliniek.

Melden

U meldt zich bij meldpunt 2C. De secretaresse wijst u de wachtenruimte. U neemt plaats voor de juiste behandelkamer.

Naar de kleedkamer

Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald en naar een kleedkamer gebracht. Uw begeleider kan in de wachtruimte of in de binnentuin blijven. De medewerkster van de behandelkamer controleert uw identificatie. U krijgt 2 polsbandjes met uw naam en geboortedatum. Controleer deze goed. Daarna trekt u schoenen en zonodig uw bovenkleding uit en een patiëntenjasje aan.

Naar de behandelkamer

U wordt naar de behandelkamer gebracht en gaat op de operatietafel liggen. Ook de medisch specialist controleert nog een keer of hij de juiste patiënt voor zich heeft. Daarna krijgt u een lokale verdoving en wordt de ingreep uitgevoerd. In de kleedruimte kleedt u zich weer aan.

Naar huis

Na de ingreep kunt u meestal meteen naar huis. Mocht u even willen bijkomen, dan kan dat in de wachtruimte. Als we u nog wat langer in de gaten willen houden, dan gaat u naar de afdeling dagbehandeling.

U krijgt van de arts of medewerker dagbehandeling instructies over wat u na de operatie wel en niet mag. Denk aan bewegen, rusten, drinken en eten. Vraag hiernaar als het niet duidelijk is. Ook staat er informatie in de patiëntenfolder over de ingreep. Deze vindt u bij de aandoening op deze website.

Een paar tips:

  • weet u hoe u contact kunt opnemen bij vragen? 
  • doe het thuis de eerste 24 uur na de operatie rustig aan 
  • bestuur geen machines
  • neem geen belangrijke beslissingen 
  • eet en drink licht verteerbare voedingsmiddelen.

Operatie op de polikliniek

Sommige ingrepen gebeuren op de polikliniek. Ook dan kunt u meestal meteen naar huis. De gang van zaken verschilt per polikliniek.

Operatie met plexus anesthesie

Plexus anesthesie (verdoven van 1 of meerdere zenuwen) is een vorm van plaatselijke verdoving.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.