Klaplong behandeling

Bij de klaplong zijn verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van de ernst.

Hoe verloopt de behandeling van een gedeeltelijke klaplong?

Een gedeeltelijke klaplong gaat vanzelf weer over. U moet wel een paar dagen rust houden. Daarna zal uw arts met een röntgenfoto controleren of uw long weer gezond is.

Hoe verloopt de behandeling van een (bijna) helemaal ingeklapte long?

Een (bijna) helemaal ingeklapte long moet vaak wel worden behandeld. Deze behandeling heeft als doel de long weer te laten ontplooien. Ook kan er talk worden achtergelaten tussen de longvliezen. Dit voorkomt dat de long later opnieuw inklapt.

Welke leefregels zijn er na de klaplong?

  • wanneer u zittend werk heeft, mag u gewoon weer gaan werken
  • de eerste week mag u niet sporten of vliegen
  • de eerste week mag u geen zwaar huishoudelijk werk doen
  • de eerste week mag u niet zwaar tillen
  • lopen en fietsen mag u langzaamaan weer proberen
  • duiken wordt sterk afgeraden voor de rest van uw leven.

Waar vindt de behandeling van een klaplong plaats?

  • De behandeling kan plaatsvinden op de spoedeisende hulp. Er wordt dan met een slangetje door de borstkas lucht afgezogen.
  • Als er ook talk moet worden ingebracht om herhaling van een klaplong te voorkomen, moet er een thoracoscopie plaatsvinden. U wordt dan opgenomen en verblijft minimaal 2 nachten op de verpleegafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.