Clusterhoofdpijn behandeling

Bij clusterhoofdpijn kunnen meerdere behandelingen effectief zijn.

Het gaat om een aanvalsbehandeling met medicijnen, dagelijkse onderhoudsbehandeling met medicijnen, overbruggingsbehandeling, psychologische behandeling en operatieve behandeling.

Aanvalsbehandeling van clusterhoofdpijn

Als aanvalsbehandeling zijn 100% zuurstof of de sumatriptan injectie het meest effectief.

  • Bij de behandeling met zuurstof wordt geadviseerd om gedurende 15 minuten, 7 tot 12 liter (soms 15 liter) zuurstof per minuut toe te dienen. Dit kan via een speciaal mondneusmasker (non-rebreather masker).  
  • Sumatriptan, in de vorm van 3 of 6 milligram, mag tot maximaal 8 keer per dag net onder de huidworden ingespoten. Dit kan de patiënt zelf eenvoudig doen met een auto-injector.

Onderhoudsbehandeling van clusterhoofdpijn

Een dagelijkse onderhoudsbehandeling bestaat uit het dagelijks slikken van medicatie om de  aanvalsfrequentie te verlagen. Medicamenten die we kunnen voorschrijven zijn: verapamil, topiramaat en lithium. Bij de behandeling met verapamil en/of lithium vinden controles plaats met ECG of bloedonderzoek.

Overbruggingsbehandeling van clusterhoofdpijn

Dit is een tijdelijke behandeling als overbrugging bij een verwachte korte duur van de episode of tot er effect is van de onderhoudsbehandeling. De therapie heeft als doel de duur van de clusterepisode te verkorten, het aantal aanvallen te verlagen en de heftigheid van aanvallen de verminderen.

De behandelopties zijn:

  • een kortdurende behandeling met dagelijks 2 frovatriptan-tabletten
  •  een korte prednisonkuur (corticosteroïden) in tabletvorm
  • of een injectie met corticosteroïden net onder de huid rondom de achterhoofdszenuw. 

Psychologische behandeling bij clusterhoofdpijn

Een psycholoog brengt samen met u in kaart wat de gevolgen zijn van de clusterhoofdpijn op uw dagelijks leven en uw stemming. Maar ook wat eventueel factoren zijn die de clusterhoofdpijn mogelijk kunnen versterken en uitlokken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verstoorde nachtrust, piekeren en angst voor de pijn en/of angst voor het ondernemen van activiteiten. Ook leefstijlfactoren kunnen hierin een rol spelen.

Samen stellen we een behandelplan op en bekijken we of een individuele of groepsbehandeling het best passende is. De essentie van dit behandelplan is dat u handreikingen krijgt waarmee u anders met uw clusterhoofdpijn leert omgaan. Soms blijkt dat doorverwijzing naar een behandelaar buiten het ziekenhuis de beste optie is. Ook op dat vlak denken we mee en kunnen we een advies geven.

Behandelingen die we bieden zijn:

Operatieve behandeling van clusterhoofdpijn

Bij ongeveer 15% van de patiënten met chronische clusterhoofdpijn is de behandeling met medicijnen niet effectief genoeg. Of de patiënt moet stoppen met de medicijnen vanwege bijwerkingen. Deze patiëntengroep heeft een chronische ‘therapieresistente’ clusterhoofdpijn. Het expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn biedt voor deze patiëntengroep twee behandelingen:

Bij beide behandelingen behandelen we op een specifieke manier een zenuw  die een rol speelt bij clusterhoofdpijn. Dit kan mogelijk zorgen voor een (tijdelijke) vermindering van het aantal aanvallen of leen lagere pijnintensiteit.

Verpleegkundig specialist spil in de behandeling van clusterhoofdpijn

In het expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijnn zijn verpleegkundig specialisten werkzaam, gespecialiseerd in de gehele hoofdpijnzorg, waaronder clusterhoofdpijn. Dit zijn ervaren verpleegkundigen, die aanvullend zijn opgeleid om hoofdpijn te diagnosticeren en te behandelen. Net als de hoofdpijnneuroloog hebben zij een eigen spreekuur. Hier is ruimte voor voorlichting, begeleiding en evaluatie van de behandeling. De verpleegkundig specialisten zetten  injecties en zijn expert in de behandeling van neuromodulatie bij chronisch therapieresistente clusterhoofdpijn. Wanneer u onder behandeling bent binnen het expertisecentrum voor uw clusterhoofdpijn, kunt u bij de verpleegkundig specialist terecht met al uw vragen.

Waarom met clusterhoofdpijn naar CWZ?

  • Bij het expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn in CWZ is veel kennis en ervaring met clusterhoofdpijn.
  • We bieden verschillende behandelingen aan.
  • Om de kwaliteit van zorg actueel te houden en op de hoogte te zijn van alle nieuwe inzichten en ontwikkelingen, neemt het expertisecentrum actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt er intensief samengewerkt met de belangrijkste kenniscentra in Nederland.
  • In ons expertisecentrum wordt multidisciplinair gewerkt. Het team bestaat uit neurologen, verpleegkundig specialisten, medisch psychologen, pijnspecialisten en neurochirurgen. Er is een intensive samenwerking met het RadboudUMC. Tevens werken er artsen in opleiding tot neuroloog.
  • De occipitale neurostimulatie-behandeling voor patiënten met een therapie resistente chronische clusterhoofdpijn vindt in slechts 3 centra in Nederland plaats. Het expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn CWZ is een van de drie centra. In dit behandeltraject wordt  multidisciplinair gewerkt en speelt de verpleegkundig specialist een sleutelrol. De hele behandeling (van samen beslissen tot een operatie, de voorbereidingen, de operatie zelf en de nabehandeling) gebeurt in CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.