Apotheek-klinische farmacie

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, dan voorzien wij u uiteraard van de juiste medicatie. 

Ook als u weer naar huis mag, kunt u bij ons op elk moment uw juiste medicijnen ophalen. Er zijn verschillende apotheken.

Bereikbaarheid

024 365 76 00
CWZ apotheek (poliklinisch) 024 365 85 44
CWZ apotheek Waalsprong (poliklinisch) 024 365 70 05
CWZ apotheek (klinisch) 024 365 76 00
CWZ instellingsapotheek (zorgpartners) 024 365 73 17

CWZ apotheken

Bent u als patiënt opgenomen in CWZ?
De afdeling klinische farmacie (ziekenhuisapotheek) levert geneesmiddelen aan patiënten die in CWZ liggen. Dit gebeurt altijd via de verpleegafdeling of behandelend arts. 
Contactformulier >

Heeft u medicijnen nodig voor thuis?
Als u medicijnen voor thuis nodig heeft, kunt u terecht in de CWZ Apotheek. Dit is een poliklinische apotheek waar u direct na een polikliniekbezoek terecht kunt voor uw geneesmiddelen. U vindt de CWZ Apotheek vlak bij de hoofdingang. Er is ook een vestiging in de CWZ polikliniek Waalsprong. 
Contactformulier >

Heeft u medicijnen nodig in de avonduren of het weekend?
In de avonduren en in het weekend kunt u terecht bij de dienstapotheek op het Spoedplein bij CWZ. Dit geldt ook voor de patiënten die onverwachts 's avonds ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Instellingsapotheek voor zorgpartners
De instellingsapotheek van CWZ levert geneesmiddelen en farmaceutische zorg aan zorginstellingen in de regio.

Geef toestemming voor uitwisselen van medicijngegevens!

Voor een veilige behandeling is het belangrijk dat de artsen in het ziekenhuis weten welke medicijnen u gebruikt. CWZ maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligd netwerk waarop de meeste apotheken en huisartsen uit de regio zijn aangesloten. Als u bij het LSP toestemming heeft gegeven voor uitwisseling, dan kan CWZ voor uw afspraak in het ziekenhuis een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt.

Uw toestemming geeft u bij uw apotheker of apotheekhoudende huisarts. Toestemming geven kan ook via de website www.ikgeeftoestemming.nl Geeft u liever geen toestemming? Vraag dan een medicatieoverzicht aan bij uw apotheek en neem dit mee als u naar het ziekenhuis gaat. Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling. In de folder Mijn medicatieoverzicht leest u hoe u het medicatieoverzicht kunt gebruiken.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.