Hoesten

Hoest is een natuurlijke manier van het lichaam om de luchtwegen schoon te maken. 

Tijdens het hoesten wordt lucht vanuit de longen met enorme kracht naar buiten gestoten. Daardoor wordt slijm of ander irriterend materiaal uit de luchtwegen verwijderd.

  • Hoesten komt vaak voor tijdens een verkoudheid of griep. Meestal verdwijnt het hoesten binnen 3 tot 6 weken vanzelf.
  • Hoesten kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld roken. 
  • Helaas komt chronische hoest ook regelmatig voor. Dit is erg vervelend en kan voor beperkingen zorgen. 

Productieve hoest
Bij de productieve hoest komt slijm mee. Het slijm zit in de luchtwegen en komt tijdens het hoesten los waardoor het weggewerkt wordt. Dit maakt het ademhalen gemakkelijker. Als het slijm vast gaat zitten, wordt het een vastzittende hoest genoemd.

Droge hoest (kriebelhoest, prikkelhoest)
De droge hoest wordt ook wel een kriebel- of prikkelhoest genoemd. Bij deze hoest wordt er geen slijm opgehoest. Wel kunt u door het vele hoesten last hebben van een irritatie van de keel of luchtwegen. Deze irritatie zorgt er weer voor dat u blijft hoesten.

Chronische hoest
Als je altijd last hebt van hoesten, noemen we dit chronisch hoesten. Er zijn vele oorzaken voor chronische hoestklachten. Hierbij kunt u denken aan astma, ontsteking van de voorhoofdsholtes, (ongemerkt) maagzuur in de slokdarm, medicijngebruik, longkanker, COPD en longfibrose.

Toon meer

Waarom naar CWZ met hoesten?

Hoesten is een veel voorkomende klacht die we meestal kunnen oplossen. Het is alleen niet altijd eenvoudig om de oorzaak te vinden. Als er geen oorzaak voor het hoesten gevonden wordt, of de behandeling voor het hoesten helpt niet, dan kunt u terecht op het speciale hoestspreekuur. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de KNO-arts of MDL-arts.