Diffusie test

Een diffusie test is een longfunctieonderzoek.

Met een diffusie test kan de arts zien hoe goed de longen het lichaam van zuurstof voorzien.

Hoe verloopt diffusie test?

Bij dit onderzoek ademt u een gasmengsel in. Dit mengsel is niet schadelijk.

  • U ademt volledig uit en ademt daarna zo diep mogelijk in.
  • Vervolgens houdt u acht seconden uw adem vast.
  • Daarna mag u weer uitademen.
  • De test wordt twee tot maximaal vijf keer herhaald.

Waar vindt een diffusie test plaats?

Een diffusie test wordt gedaan op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.