NO-meting

Een NO-meting is een longfunctieonderzoek.

Bij een NO-meting meet de arts het stikstofgehalte in de lucht die u uitademt. Dit is om te kijken of er een ontsteking in de luchtwegen is. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld astma. Een andere naam voor NO-meting is stikstofmeting.

Hoe verloopt een NO-meting?

De arts vraagt u om helemaal uit te ademen. Daarna ademt u via een mondstuk weer helemaal in. De ingeademde lucht blaast u met een bepaalde snelheid weer uit.

Waar vindt een NO-meting plaats?

Een NO-meting vindt plaats op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.